Categorie: -08. Cogito, ergo sum

Omul sau calculatorul?

  Când s-a demonstrat că salicilatul poate fi folosit în medicină, toată lumea a înghiţit aspirină, cu sau fără de efect. După apariţia miraculoasei peniciline, ce părea a fi panaceu universal, ne-am aruncat asupra antibioticelor, observând (prea târziu) că microorganismele…

NOTE DE TRECERE

Cititul este sănătos   Se ştie în general că obiceiul cititului este de folos pentru cunoaştere şi comunicare, pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii şi înţelegerea vieţii. Nu foarte des auzim în schimb argumente care să pună în legătură cititul cu…

Domnu Trandafir sau Domnul Vucea?

  Era un om bine făcut, puţin chel în vârful capului, cu ochii foarte blajini. Când zâmbea, se arătau sub mustaţa tunsă scurt nişte dinţi lungi, cu strungă la mijloc. Când ne învăţa cum să spunem poeziile eroice, vorbea tare…

CARMEN sau ODĂ GÂNDIRII UMANE

Diaconescu Carmen… „Primum…phylosophare, deinde vivere”.   Mai ieri, muşatină. Nu peste multă vreme europeană. O Carmen plecată de la noi, din „bătătură” şi din zidirea de Apostol a lui „Roman-Vodă”. După un dur război şi cu Pământul şi cu Cerul.…

NOTE DE TRECERE – Lumi paralele?

  De când lucrez mai serios şi mai aplicat pe nişte teme ştiinţifice îi înţeleg mai bine pe specialiştii din domeniile extra-literare. Aş zice că pricep chiar modul lor de a-i privi pe scriitori şi artişti, cumva cu oarecare îngăduinţă…

NOTE DE TRECERE

  Prea multe cărţi în librării?   Sistemul de educaţie are în vedere, teoretic cel puţin, cele mai importante valori culturale care au fost păstrate şi cultivate până în zilele noastre. Cartea este una dintre acestea. A imagina învăţământul fără…

Note de trecere O şansă pe filiera lecturii

Este răspândită în societatea noastră un fel de schizoidie comportamentală căreia îi găsesc rădăcinile în comunism şi pe care, din cât se vede, au dezvoltat-o şi mai mult cele aproape trei decenii de după 1989. Astfel, ori de câte ori…

Din ciclul Ramona se întoarce Ruşinică, domnule Liiceanu!

  Sub titlul „Ramona fă-te că lucrezi” semnalam în numărul trecut, la aceeaşi rubrică, cu oarecare strângere de inimă, şi cu aprobarea scrâşnită a redactorului-şef, apariţia unei cărţi cu titlu sfidător, cel puţin la adresa bunului-simţ. Cartea era tipărită la…