Categorie: -15. Învăţământul primar

Preocupări didactice: Abordarea diferenţiată a elevilor prin utilizarea strategiilor didactice adecvate – Diferenţierea instruirii – imperativ al învăţământului primar

Tratarea diferenţiată = adaptarea învăţământului la particularităţile individuale psiho-fizice ale copilului, influenţarea ins­tructiv-educativă a elevilor potrivit particularităţilor lor, înlesnind prin aceasta descoperirea şi cultivarea aptitudinilor, înclinaţiilor, intereselor lor, pregătirea lor la nivelul posibilităţilor de care dispun, crearea unui cadru favorabil…

Mama, cel mai bun pedagog

În educaţie, cel mai important punct de plecare îl constituie familia, cu toate aspectele ce pot emana de la ea. În sânul familiei copilul cunoaşte înainte de toate unicitatea şi importanţa lui ca fiinţă. Tot din familie deprinde ceea ce…

Stiluri de îndrumare parentală

Diana Blumberg Baumrind (1927-2018) identifică cinci stiluri de îndrumare parentală, în funcţie de două componente: gradul controlului şi manifestările afective ale părinţilor în relaţiile cu copiii.  1. Stilul autoritar – subiectiv combină controlul puternic, adesea autoritar şi arbitrar, cu nivelul…

Stilul de învăţare

Stilul de învăţare indică preferinţa elevului pentru mediul concret de învăţare în clasă, modul în care doreşte să studieze, respectiv: preferinţa pentru lucrul în echipă sau studiul individual, preferinţa pentru situaţii nestructurate sau pentru situaţii structurate, preferinţa pentru o modalitate…

Procedee ce vin în sprijinul creativităţii elevilor

În procesul instructiv – educativ din ciclul primar există numeroase resurse ale stimulării creativităţii elevilor printr-o participare activă şi conştientă la realizarea procesului de învăţare eficientă. Gândirea omului are o uimitoare plasticitate. Şcolarii, după ce studiază teoreme precis formulate la…

Doamna Trandafir, doamna mea învăţătoare…

Viaţa este ca o picătură de apă în mijlocul unui ocean. Fiecare fiinţă, oricât de mică şi neînsemnată ar fi, are un rol important în viaţă. Rolul dumneavoastră, dascălul nostru, a fost, este şi va fi de a ne sprijini…