Categorie: -09. Nihil sine Deo

Misiunea clerului în realizarea Marii Uniri din 1918

Oricum am analiza evenimentele premergătoare anului 1918, nu putem nega rolul major pe care l-au avut clericii în făurirea unităţii poporului nostru. Prin activităţile pastoral-misionare, clerul a cultivat sentimentul naţional al unităţii şi a pregătit unirea, independenţa şi neatârnarea Bisericii…

Spiritul satului românesc între tradiţie şi actualitate

Din suita manifestărilor ştiinţifice proiectate pentru anul 2019 şi organizate cu prilejul proclamării de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca „Anul omagial al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari)” şi „Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu…

Spiritul satului românesc între tradiţie şi actualitate

Din suita manifestărilor ştiinţifice proiectate pentru anul 2019 şi organizate cu prilejul proclamării de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca „Anul omagial al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari)” şi „Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu…

Rolul filmului în cadrul orelor de Religie

Cunoscut fiind faptul că proiecţia luminoasă are influenţă mai puternică asupra psihicului decât o simplă i­magine surprinsă într-un tablou, în cele ce urmează voi prezenta succint câteva beneficii ale utilizării filmelor cu specific moral-religios. La orele de religie, profesorul poate…

Relaţia teologie – politică în creştinismul primelor secole

Nu putem trece cu vederea cartea semnată de Ovidiu Panaite, Studii de teologie istorică de la configuraţia istorico-doctrinară a creştinismului primar la redefinirile moderne ale sacrului, apărută la Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2019. Constituită sub forma unui nucleu conceptual,…

Misiune şi pastoraţie în Biserica Ortodoxă Română astăzi

Lucrarea Pr. Florin Stan, Cercetare şi strategie misionar-pastorală în Biserica Ortodoxă Română contemporană, apărută la Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2019, umple un gol în literatura academică de specialitate din domeniu, prin cercetarea propusă, prin metodele şi strategiile misionare adaptate…

O istorie analitică a evoluţiei Liturghiei creştine

În această perioadă a parcurgerii urcuşului spiritual spre Înviere, semnalăm aparţia lucrării Aceasta să o faceţi spre pomenirea Mea. De la binecuvântarea după Cină la Euharistia Bisericii, la Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2018, semnată de conf. dr. Ciprian Streza.…

Veacul Părintelui Iustin Pârvu

Născut cu o sută de ani în urmă, în comuna Poiana Teiului din Judeţul Neamţ, părintele Iustin Pârvu a fost deopotrivă om al Bisericii, om al istoriei, om între oameni. A intrat în mănăstire, ca frate, în anul 1936; din…