Categorie: 135, Martie 2011

Geometria la Caragiale

Marii noştri clasici şi în special trinitatea fondatoare a literaturii române moderne: Eminescu, Creangă şi Caragiale reprezintă, dintr-un punct de vedere, o culme a calofiliei, o culme a preciziei geometrice a cuvîntului. Se cunosc nenumăratele variante pe care Eminescu le…

Limba română este patria mea

Avorbi despre limba în care gîndeşti, a gîndi- gîndire nu se poate face decît numai într-o limbă- în cazul nostru a vorbi despre limba română este ca o duminică. Frumuseţea lucrurilor concrete nu poate fi decît exprimată în limba română.…

Vasile Alecsandri şi Unirea (II)

(urmare din numărul trecut) Neîmpăcat cu lucrurile din ţară, Alecsandri se înhamă la muncă atrăgîndu-şi alături tinerimea progresistă în această operă de mari şi profunde prefaceri (M. Kogălniceanu, Al. Russo, Costache Negruzzi, Hrisoverghi, Nicu Ghica, fraţii Rosetti, Rolla etc). Apare…