Categorie: 197, martie 2017

Pe urmele lui Cantemir în oraşul minaretelor

  Bizanţ, Constantinopol, Istanbul – doar simpla înşiruire a denumirilor sale succesive face dovada istoriei îndelungate şi atât de tumultoase a acestui uriaş oraş. De milenii, strâmtoarea dintre Marea Marmara şi Marea Neagră este considerată punctul focal al liniei de…

Alt „Dascăl”, „măr de lângă drum”

Dubito, ergo cogito   Alt „Dascăl”, „măr de lângă drum”   A mai căzut o stea în Bucovina. Un alt „Copac, ce moare în picioare”, cum e numită piesa de teatru contemporană, a lui Cassona. Profesorul Ioan Şt. Dascălu, predestinat…

Note de trecere O şansă pe filiera lecturii

Este răspândită în societatea noastră un fel de schizoidie comportamentală căreia îi găsesc rădăcinile în comunism şi pe care, din cât se vede, au dezvoltat-o şi mai mult cele aproape trei decenii de după 1989. Astfel, ori de câte ori…

Din ciclul Ramona se întoarce Ruşinică, domnule Liiceanu!

  Sub titlul „Ramona fă-te că lucrezi” semnalam în numărul trecut, la aceeaşi rubrică, cu oarecare strângere de inimă, şi cu aprobarea scrâşnită a redactorului-şef, apariţia unei cărţi cu titlu sfidător, cel puţin la adresa bunului-simţ. Cartea era tipărită la…

Cuvânt, Credinţă, Viaţă – cugetări spre… Înviere

  În această perioadă a urcuşului duhovnicesc împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos spre Golgota cu speranţa Învierii, recomand două lucrări de căpătâi: volumul I al lucrării protosinghelului Teodosie Paraschiv, Maxime şi cugetări patristice. Sfântul Ioan Gură de Aur, apărută la…