Categorie: 219, martie 2019

După 20 de ani…

O chemare nouă, ţara o străbate Cincinalu-n patru ani şi jumătate! Hei, hei, hei, şi iară hei, hei, Ia auzi ia! Tocmai trăgeam după mine locomotiva trenului rapid care oftează de la Bucureşti la Piatra-Neamţ mai mult decât pe timpul…

„Faţa nevăzută a oricărui Dascăl”

Aparţin unei generaţii supusă dur, doar imperativului: „Vă ordon!”, o generaţie trăindă cu un alt destin, acel al „tinereţii fără…tinereţe” şi al „vieţii fără …viaţă”. După un timp de claustrare, ies într-o zi în oraş. Pustietate. La o răscruce, mă…

APOSTOLUL om şi carte

Ştiam că se apropie aniversarea ta, simţeam că mai am un suflu de aer curat pe care să-l dau pentru un cuvânt, o zicere, un text cu care să vin şi eu la tine, dragă revistă Apostolul, ca şi cum…

Al cincilea punct cardinal

Miraculos lucru! Cerul şi pământul sunt acoperite cu semne! Oamenii şi îngerii au nevoie de acestea ca să se poată orienta. Cel fără de Început a întocmit totul cu chibzuială nebănuit de adâncă. Iubirea Lui se vădeşte în semne oferite…

Şcoala canadiană şi aşteptările româneşti

Pe la începutul lunii februarie, domnul profesor Tomşa m-a rugat să scriu un scurt material pentru numărul omagial al revistei Apostolul, care împlineşte în martie 20 de ani de existenţă. Deşi am semnat în primul număr al seriei noi, se…

DE CE APOSTOLUL?

Trăim într-o vreme în care circulaţia informaţiei este esenţială. A existat – şi e bine că a existat – un spirit de castă al cadrelor didactice. Contribuiau la aceasta cercurile didactice, presa de specialitate, sentimentul că există (asumată) o misiune…

Pornim la lucru

Revista „Apostolul” se naşte dintr’o imperioasă necesitate dăscălească, având menirea precisă de conlucrare între toţi dascălii, în scopul uşurării muncii pe ogorul şcoalei. Ea vine să împlinească o dorinţă exprimată în nenumărate rânduri de învăţătorimea nemţeană şi să umple un…

UN GÂND BUN, LA CEAS ANIVERSAR!

Motto: Unirea face putere Odată cu reînfiinţarea Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Neamţ, în anul 1990, care cuprinde în prezent cadre didactice de la educatoare la profesori universitari, gândurile noastre au zburat şi la reeditarea revistei APOSTOLUL. Cu multă însufleţire, cu…

Aniversarea Revistei „Apostolul”

La a XX-a aniversare a reluării apariţiei revistei „Apostolul” şi în calitate de fidel cititor şi vremelnic colaborator transmit întregului colectiv de redacţie şi colaboratorilor cele mai călduroase urări. Vă felicit pentru bogata activitate menită să facă cunoscute episoade din…

Încă o Aniversare

Popasul de-acum cinsteşte momentele trăite, scrise şi transmise şcolii româneşti prin veritabila revistă culturală, realizată urmând ştiinţa umană. În neîncetata succesiune existenţială, doresc acestei excelente publicaţii Divina Binecuvântare pe traseul spre Marele Infinit. Prof. univ. dr. Vasile POSTOLICĂ