Categorie: -01. Viata sindicală, imperative

Se va face dreptate!?

De puţină vreme, în Monitorul Oficial al României a apărut OME 3993/16.06.2021, privind stabilirea unor drepturi salariale specifice personalului didactic din învăţământ, prevăzute în Legea – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.  În esenţă, acest ordin…

Priorităţi sindicale

• Interviu cu domnul Gabriel Ploscă, preşedintele Sindicatului din Învăţământ Neamţ – Domnule preşedinte, care sunt problemele aflate în centrul preocupărilor sindicale, în această perioadă destul de agitată? – Într-adevăr, în sistemul de învăţământ este forfotă mare, încercân­- du-se mai…

Dialogul social în educaţie

Organizaţia Internaţională a Muncii defineşte dialogul social ca fiind orice tip de negociere, consultaţii sau simplul schimb de informaţii între reprezentanţii guvernului, patronatelor şi lucrătorilor pe teme de interes comun ce privesc politici economice şi sociale. Dialogul social este o…

Teme de discutat

Dincolo de grijile, parcă tot mai obositoare, legate de pandemie şi scenarii, apar şi teme care merită atenţie şi merită discutate. O astfel de temă, este cea legată de organizarea concursului pentru directori şi directorii adjuncţi ai unităţilor de învăţământ,…

Către, GUVERNUL ROMÂNIEI

DOMNULUI FLORIN VASILE CÂŢU, PRIM-MINISTRU AL ROMÂNIEI Domnule Prim-Ministru, Federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, în numele membrilor de sindicat pe care îi reprezintă, vă solicită să identificaţi soluţiile pentru ca educaţia, în mod real, să devină prioritate naţională. Învăţământul din…

Povestea unei reuşite

Ne-am bucurat cu toţii cei din sistemul de învăţământ, sindicalişti sau nu, la apariţia Ordinului Ministrului Educaţiei (OME) din data de 21.01.2021, prin care se micşorează, începând cu anul şcolar 2021 – 2022, numărul de elevi din clasele a IX-a.…

CONFEDERAŢIA SINDICATELOR DEMOCRATICE DIN ROMÂNIA

Membrilor Consiliului Naţional Stimaţi colegi, La încheierea mandatului meu de Preşedinte al Consiliului Economic şi Social din România vă adresez mulţumirile mele şi recunoştinţa pentru buna colaborare şi susţinerea mea, ca reprezentant al CSDR, în misiunea de dezvoltare a dialogului…