Uşor cu pianul pe scări

* Despre învăţămîntul vocaţional, cu prof. Cristina Alexandra Popa

-În timpul reformei şi finanţării „per capita”, care mai este situaţia învăţămîntului vocaţional?

Cristina Alexandra Popa: – Învăţămîntul vocaţional este, conform ISCED (International Standard Classification of Education), acel tip de educaţie ce are ca scop dobîndirea de aptitudini practice şi know how-ul necesare pentru angajarea ulterioară în cîmpul muncii, pentru a practica o anumită meserie sau profesie.

Există o diferenţiere între învăţămîntul vocaţional, centrat pe elev şi cel tradiţional, centrat pe profesor. Elevul are posibilitatea de a-şi alege specializarea care se potriveşte cu aptitudinile, înclinaţiile şi talentele pe care le posedă. Profesorul nu mai are doar rolul de a transfera o informaţie, ci devine chiar un modelator pentru elev.

Învăţămîntul vocaţional îi pregăteşte şi califică pe tineri pentru slujbe bazate pe activităţi manuale sau practice, artistice, sportive, didactice şi într-o mai mică măsură teoretice. La acest capitol, Romania nu are încă o strategie clară, oscilînd între desfiinţarea şcolilor de arte şi meserii şi creşterea finanţării per elev în învăţămîntul vocaţional, decisă în aprilie 2010.

Într-un studiu realizat de Centrul European pentru Dezvoltarea Învăţămîntului Vocaţional se arată că, în România, calificările obţinute nu au acelaşi grad de specializare cu cele obţinute în alte ţări din Europa, bazîndu-se mai mult pe criterii generale şi nu pe abilităţile specifice fiecărui individ în parte.Cu toate acestea, un procent de 65% dintre elevii români urmează cursuri de învăţămînt vocaţional – o medie mai mare decît cea europeană, de 52%. În plus, în condiţiile crizei economice, cînd tot mai mulţi absolvenţi de studii superioare nu reuşesc să-şi găsească un loc de muncă potrivit pregătirii lor, tinerii care au ales filiera vocaţională par să fie favorizaţi.

Guvernul a decis unele modificări în ceea ce priveşte finanţarea per elev a tinerilor care frecventează liceele vocaţionale, tocmai pentru a asigura o bună funcţionare a acestor unităţi de învăţămînt de performanţă din România. O altă modificare constă în stabilirea unei finaţări diferenţiate în funcţie de profilul liceului, respectiv muzică/ coregrafie sau arte plastice.

Avantajele unui liceu de artă care iniţiază, dezvoltă şi formează viitori profesionişti  sunt evidente dacă luăm în considerare faptul că oferă un învăţămînt pluridisciplinar: practică artistică şi cultură generală, o educaţie armonioasă şi echilibrată, cu accent pe competenţele artistice.

– Cîte tipuri de licee cuprinde învăţămîntul vocaţional?

C.A.P. –  Există mai multe tipuri de învăţămînt vocaţional, în funcţie de aria educaţională la care fac referire şi anume : militar, teologic, sportiv, pedagogic şi artistic (cu secţii de muzică, arte vizuale, coregrafie şi teatru).

– Liceul de Artă „Victor Brauner” din Piatra Neamţ s-a remarcat şi anul acesta la olimpiade şi concursuri şcolare. Puteţi să detaliaţi?

C.A.P. – Primul semestru a fost dedicat mai ales pregătirii repertoriilor şi portofoliilor  pentru  olimpiadele ale căror faze naţionale sunt prevăzute în vacanţa de Paşti. Pe de altă parte, profesorii de la Liceul  de Artă „Victor Brauner” au organizat două concursuri naţionale de profil şi anume:

– Concursul Internaţional de Interpretare Muzicală şi Coregrafie „Emanuel Elenescu”, ediţia a XX-a, 25-27 noiembrie 2010, o competiţie cu 490 de participanţi pe 8 secţiuni distincte, printre laureaţii pietreni numărîndu-se cîştigători ai 8 premii I, 8 premii II, 9 premii III şi 4 menţiuni.

[singlepic id=26 w=320 h=240 float=right]

– Concursul Naţional de Pian „Carl Czerny”, ediţia a XX-a, 25-26 februarie 2011, finalizat cu 8    premii pentru elevii nemţeni: 3 premii I, 2 premii II şi 3 menţiuni.

Patru dintre elevii liceului au participat la Concursul  Naţional  de  Teoria  Muzicii „Constantin Constantinescu”, ediţia a IV-a, Iaşi, 31 ianuarie – 02 februarie 2011, obţinînd 3 premii I, 1 premiu II şi 4 premii speciale şi tot la teoria muzicii, elevul Ciprian Iacob a fost laureat cu premiul I la Concursul Naţional „Victor Giuleanu” – Bucureşti, 11-13 martie 2011.

La începutul  lunii martie s-au desfăşurat fazele judeţene la:

– Olimpiada de interpretare instrumentală pentru clasele III-VIII, care a desemnat cei 18 cîştigători ai premiului I (8 la pian, 3 la instrumente populare, cîte 2 la vioară şi flaut şi cîte unul la chitară, clarinet şi percuţie), ce se vor deplasa la Iaşi la faza pe Moldova a acestei competiţii (14 de la Liceul de Artă „Victor Brauner”  şi 4 de la Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache” Roman).

– Olimpiada judeţeană de Arte vizuale, care a nominalizat cei 10 participanţi ai judeţului la faza naţională (8 de la Liceul de Artă”Victor Brauner” şi 4 de la Seminarul Teologic Liceal „Veniamin Costachi” Vînători – Neamţ).

Pe 26 martie se va desfăşura faza pe localitate a „Concursului naţional pentru solişti şi formaţii muzicale din învăţămîntul preuniversitar – licee”, iar elevii de la „Victor Brauner” se pregătesc intens în formaţiile corale, orchestra de cameră, taraf şi fanfară.

Manifestările publice sunt o practică obişnuită a elevilor Liceului de Artă, pe podiumul Teatrului Tineretului (concert de Crăciun  „Lumina lumii”), a Studioului Teritorial de Radio Iaşi („Glasurile Unirii”), Bibliotecii judeţene Kirileanu sau Sala „Teodor Macarie” a liceului.

– Ce întrebări ai mai fi vrut să-ţi pun? Sunt şi „zone delicate” pe care le-ai aborda după modelul „uşor cu pianul pe scări”?

C.A.P. – Suficiente. Dar nu le abordez, ci le enumăr doar cu întrebări retorice: cum este susţinută şi încurajată munca acestor elevi şi profesori cu talente şi rezultate deosebite? Ce  programe naţionale încurajează performanţa? Sunt alocate fonduri europene şi din bugetul public pentru persoane cu handicap şi dizabilităţi, pentru integrarea rromilor şi a persoanelor defavorizate, pentru diverse proiecte… Dar pentru tinerii dotaţi?

– Mulţumesc pentru interviu. Sper că cineva chiar o să audă aceste întrebări. Deşi mi se cam pare că strigăm în pustiu…

C.A.P. – Auuuu!