Mesajul de binecuvântare al Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, la ceas aniversar prilejuit de Centenarul unirii Basarabiei cu România (27 martie 1918 – 27 martie 2018)

Adresăm tuturor celor prezenţi la acest ales eveniment prilejuit de comemorarea unui veac de la unirea Basarabiei cu Ţara-Mamă un mesaj de binecuvântare şi bun venit în această istorică vatră românească de spiritualitate, educaţie şi cultură care este Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamţ.

Cu bucurie în inimă primim şi sprijinim iniţiativa concretizată în întrunirea de astăzi, căci aceasta reiterează binecuvântata şi fericita împletire dintre Biserică şi şcoală. Vreme de veacuri, ele au fost fundaţiile pe care s-a edificat conştiinţa noastră de credinţă, neam şi ţară, iar împreună-prezenţa şi slujirea lor la această celebrare confirmă că niciodată, indiferent de greutăţile şi lipsurile cu care se întâlnesc, nu-şi vor uita această menire.

Dacă nu întotdeauna istoria omenească a fost favorabilă unităţii poporului român, graniţele omeneşti împărţindu-l vremelnic în provincii şi ţări distincte, un alt fel de istorie l-a păstrat „unit în cuget şi în simţire”. Şi facem aici referire la istoria cea veşnică a sfinţeniei şi a sfinţilor de pe plaiurile româneşti. În chip providenţial, Dumnezeu a rânduit ca, în zilele acestea de sărbătoare pentru neamul nostru, în Catedrala Mitropolitană din Iaşi să aibă loc proclamarea canonizării a doi sfinţi români: Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, şi a Sfântului Gheor­ghe Pelerinul. Sfântul Iosif, Mitropolitul rămas în conştiinţa credincioşilor ca „cel milostiv”, om al Sfintei Liturghii şi al rugăciunii, însă totodată şi mare cărturar şi ctitor, s-a născut în Basa­rabia, iar Dumnezeu a rânduit ca viaţa sa aleasă de monah şi apoi ierarh să şi-o petreacă în Ţara Românească şi Moldova. Sfântul Gheorghe Pelerinul a venit de pe plaiuri transilvane şi a săvârşit lucrarea rugăciunii şi a faptelor bune în zona Neamţului, unde avem şi noi bucuria de a vă primi astăzi în mijlocul nostru. Pentru credinţa şi viaţa lor aleasă, deşi veniţi din provincii şi locuri diferite, Biserica Ortodoxă Română îi va proclama mâine, 25 martie 2018, la Praznicul Bunei Vestiri, sfinţi ai românilor de pretutindeni, din cuprinsul şi din afara hotarelor de astăzi ale ţării. Prin urmare, dacă duhul lumii revendică şi impune fragmentarea, fie ea teritorială, politică, economică sau de oricare alt fel, sfinţii poartă cu ei puterea duhului unităţii întru credinţă a tuturor românilor ca fraţi care locuiesc împreună (cf. Psalmi 132, 1) în Biserica lui Dumnezeu cea una, sfântă, sobornicească şi apostolească.

Având credinţa că acest eveniment va fi un prilej de îmbogăţire intelectuală, dar şi duhovnicească pentru toţi cei prezenţi, îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă întărească şi să vă răsplătească strădaniile atât în viaţa aceasta, cât şi în cea care va să vină!

 

Teofan,

Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei