Revistei APOSTOLUL, cu dragoste

A vorbi despre aniversarea a douăzeci de ani de apariţii, a seriei noi, a revistei cadrelor didactice din judeţul Neamţ, Apostolul, înseamnă mai mult decât a adresa un omagiu.

Înseamnă transmiterea preţuirii şi recunoştinţei noastre pentru toţi cei care sunt implicaţi în acest proiect ziaristic, social dar, în egală măsură, cultural.

Înseamnă, de asemenea, clipe de reflecţie şi aducere aminte a faptelor, gândurilor, creaţiilor, experienţelor care au fost găzduite în paginile generoasei publicaţii pentru a informa, mobiliza, încânta şi desfăta cititorii.

Înseamnă, în acelaşi timp, implicare, dăruire, consecvenţă, profesionalism din partea celor care au făcut şi fac posibilă apariţia revistei în numele şi spre folosul cadrelor didactice.

Înseamnă şi multă dragoste şi emoţie aşezate în paginile revistei cu măiestria ce este dăruită doar celor „aleşi”.

Înseamnă şi încăpăţânarea de a păstra şi perpetua un bun ce ţi-a fost lăsat moştenire de înaintaşi.

Înseamnă şi posibilitatea de a avea o tribună vie pusă la dispoziţia tuturor acelora care vor să împărtăşească experienţe de viaţă.

Înseamnă, până la urmă, păstrarea identităţii noastre culturale, naţionale şi profesionale.

Revista Apostolul a devenit un simbol al luptei pentru promovarea statutului cadrului didactic într-o Românie care are din ce în ce mai multă nevoie de educaţie.

Revista Apostolul vorbeşte, fără precupeţirea niciunui efort, despre necesitatea preţuirii şcolii şi aşezarea dascălilor pe un piedestal al recunoştinţei.

Revista Apostolul a trecut de mult graniţele judeţului Neamţ ajungând să fie cunoscută în toată ţara. A ajuns, cred eu, şi la sufletul colegilor şi fraţilor noştri din Republica Moldova.

De aceea a vorbi despre revista Apostolul la ceas aniversar înseamnă mult prea puţin oricât de măiestru ai folosi cuvintele.

La mulţi ani!

Iacob BACIU, Preşedinte CSDR