Sindicatul din Învăţământ Neamţ – SĂRBĂTOAREA UNITĂŢII ŞI A SOLIDARITĂŢII

Pe 12 iunie a.c., a avut loc la Piatra-Neamţ sărbătorirea unui sfert de veac de existenţă combativă şi de rodnică implicare în viaţa şcolii nemţene a Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ (SLLICS).

Dincolo de aerul uşor protocolar pe care îl impune orice aniversare, cea a Sindicatului din Învăţământ a demonstrat cel puţin două lucruri. Mai întâi că, pe plan local, existenţa şi aspiraţiile sindicatului se suprapun total celor ale şcolii, ele identificându-se în dorinţa de a promova un învăţământ de calitate şi o viaţă demnă dascălilor. Mai apoi că, pe plan naţional – şi nu numai –, sindicaliştii nemţeni sunt nu doar apreciaţi pentru munca lor, ci şi iubiţi pentru sufletul generos şi prietenia curată cu care îşi primesc oaspeţii, pentru cotidiana solicitudine, pentru politeţe şi nonşalanţă, pentru demnitatea cu care şi-au asumat această condiţie de combatanţi. Lucruri de laudă.

Au fost prezenţi la această manifestare liderii unităţilor şcolare din judeţ, persoane care au făcut parte din conducerea Sindicatului nemţean, reprezentanţi ai instituţiilor locale, ai Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), ai Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România (CSDR), invitaţi şi reprezentanţi ai sindicatelor din Bacău, Bistriţa Năsăud, Iaşi, Suceava, Constanţa, Mehedinţi, Botoşani, Roman, Bicaz. Au onorat instituţiile pe care le reprezintă domnii: Gheorghe Nicolae, subprefect; Mihai Hanganu, consilier al Consiliului Judeţean; Viorel Stan, inspector şcolar general al ISJ Neamţ; Roxana Irina, reprezentant al CCD; Liviu Rusu, preşedintele ASINt; Ioan Popescu, inspector-şef ITM Neamţ.

În cuvântul său de deschidere, domnul Gabriel Ploscă, preşedintele SLLICS Neamţ, după ce a subliniat importanţa întâlnirii şi a mulţumit oaspeţilor pentru prezenţă, a salutat aflarea în sală a domnilor Antonio Torres Gomez, preşedinte al Centrului Social al Muncitorilor (CST) Spania; Iacob Baciu, preşedinte CSDR; Simion Hăncescu, preşedinte FSLI şi a transmis mesajele unor doi mari absenţi (motivaţi): domnii Liviu Marian Pop, ministru pentru dialog social (şedinţă în Parlament) şi Aurel Cornea, preşedinte de onoare al FSLI (şedinţă peste hotare).

Apoi, înainte de a trece la o retrospectivă sintetică a celor 25 de ani de istorie, domnul Gabriel Ploscă şi-a prezentat actuala echipă: Gabriela Grigore, secretar general, Gabi, furnicuţa noastră care ne iubeşte întotdeauna, dar ne şi ceartă de multe ori; Minadora Lemnaru – Dora, (vicepreşedintele zonei Roman) cu care am înfruntat multe fulgere şi furtuni în drumurile noastre de la Roman; Ionel Hociung (vicepreşedinte zona Piatra-Neamţ) şi Ciprian Murariu (vicepreşedinte zona Tg. Neamţ), mânjii noştri cu care ne mândrim, şi Iosif Alexandru Covasan (director economic), cel mai iubit dintre pământeni.

Avem sindicate în absolut toate unităţile şcolare şi avem reprezentativitate consfinţită prin hotărâre judecătorească în toate unităţile din judeţ.

Ne-am respectat întotdeauna principiul unitate şi solidaritate şi datorită acestui fapt suntem unul dintre cele mai mari sindicate din ţară, afiliaţi la FSLI, CSDR şi Uniunea Judeţeană a Sindicatelor Democratice Neamţ,a spus domnul Gabriel Ploscă.

Au fost rememorate apoi şedinţa de la Casa de Cultură din Piatra-Neamţ când, pe 17 ianuarie 1990 a fost ales primul Consiliu Judeţean al SLLICS Neamţ, munca sisifică de a crea grupe sindicale în fiecare şcoală şi de a le afilia la SLLICS, primii paşi în constituirea Federaţiei împreună cu Sindicatul din Râmnicul Vâlcea, emiterea Platformei-program, prima Conferinţă Naţională a FSLI care, la 31 martie, la Piatra-Neamţ, l-a ales pe Victor Ciorbea drept primul preşedinte al Federaţiei. În continuare, insistând pe ideea că mişcarea sindicală din învăţământ a renăscut la Piatra-Neamţ, lucru care ar trebui să rămână bine întipărit în conştiinţa urmaşilor, domnul Gabriel Ploscă a trecut în revistă principalele repere şi direcţii de acţiune ale SLLICS: participarea la acţiunile de stradă, mitingurile de protest sau grevele generale, în ţară sau la Ljubljana, Bruxelles sau Praga, lupta pentru o nouă Lege a Învăţământului, pentru reconsiderarea Statutului Personalului Didactic, acţiunile în instanţă pentru apărarea drepturilor consfinţite prin lege pentru personalul didactic. S-a vorbit despre rolul sindicatului în promovarea dialogului social, despre obţinerea Contractului Colectiv de Muncă pentru învăţământul preuniversitar, despre reînnoirea şi perfecţionarea acestuia, despre pregătirea şi perfecţionarea sindicală, despre acţiunile privind îmbunătăţirea serviciilor către membrii de sindicat, despre parteneriatele interne sau externe încheiate în acest sens. Au fost citate proiectele „Împreună pentru calitate în educaţie”, accesat de FSLI şi derulat în parteneriat cu A.R.A.C.I.P. şi S.N.E.S. – E.S.U. – Franţa; proiectul „Promovarea prin activităţi inovatoare a egalităţii de şanse şi de gen…” implementat de nemţeni şi având ca parteneri FSLI, Sindicatul din Învăţământ Bistriţa Năsăud, Amber Grup România, FEI – Spania, Ikaros şi Camporlecchio Educational – Italia; proiectul Leonardo da Vinci privind „Promovarea culturii antreprenoriale în rândul elevilor”, cu stagii de formare la Madrid şi Toledo; Programul de formare continuă „Cultura Sănătăţii şi Securităţii Muncii” iniţiat de CSDR, în parteneriat cu Confederaţia Norvegiană a Muncii, FSLI România şi SL Norvegia.

Înainte de a da cuvântul invitaţilor, preşedintele Gabriel Ploscă a avut cuvinte de apreciere pentru revista noastră nu doar un instrument de comunicare sindicală, ci şi un mesager cultural, reînnoindu-şi promisiunea făcută la Centenarul ASINt de a susţine APOSTOLUL, cel puţin în acest mandat.

Au urmat apoi la microfon:

Gheorghe NICOLAE, subprefect:

… Aniversarea dumneavoastră este nu doar o sărbătoare a cadrelor didactice, ci şi una a autorităţilor locale… Dar şi a mea, pentru că şi eu lucrez tot de 25 de ani în administraţie… Suntem întotdeauna pentru un dialog social deschis, pentru că un dialog la aceeaşi masă poate să facă mai mult decât un miting de masă…

Mihai HANGANU, consilier C.J. transmite mesajul preşedintelui Constantin Iacoban:

Felicitări şi mulţi ani încununaţi de succes în nobila dumneavoastră misiune. La această feciorelnică vârstă de 25 de ani, sunteţi plini de energie, tenacitate şi curaj pentru a rezolva problemele personalului didactic. Şi v-o doresc din plin, pentru că, datorită celor care conduc destinele învăţământului românesc, ele nu sunt puţine. Vă doresc succes şi numai bine!

Viorel STAN, inspector general ISJ:

…Nu pot decât să vă felicit şi să mă felicit, pentru că în 1990, când am lucrat împreună la înfiinţarea sindicatului nemţean nu ne închipuiam ce minune de flăcău vom avea peste 25 de ani. Un flăcău care, prin entuziasmul membrilor de sindicat, va rămâne veşnic tânăr. Vă asigur de tot sprijinul pe care ISJ îl va da pentru a ajuta şi ocroti acest entuziasm…

Roxana IRINA transmite mesajul directorului CCD, Florentina Moise – Vasiliu:

… Este foarte greu să evaluezi entuziasmul acestor oameni, şi munca lor de 25 de ani. Nu pot fi contabilizate dăruirea şi pasiunea, sufletul şi sănătatea investite în apărarea intereselor tuturor cadrelor didactice. Mărturie stau toate drepturile noastre salariale recâştigate în instanţă sau în comisiile paritare – o demonstraţie certă de profesionalism…

Liviu RUSU, preşedintele Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Neamţ (ASINt):

Ca profesor sunt mândru că fac parte dintr-un sindicat puternic şi responsabil care a demonstrat că valorile care ne-au unit sunt profesionalismul, consecvenţa, curajul, independenţa, încrederea şi unitatea. ASINt a găsit în sindicatul din Învăţământ un prieten cu care s-a aşezat la aceeaşi masă, având de cele mai multe ori puncte de vedere comune, pentru că am învăţat să ne ascultăm şi să ne respectăm convingerile, chiar dacă acestea ar putea fi diferite…

Ioan POPESCU, inspector-şef ITM Neamţ:

Mulţumiri domnului Ploscă, pentru onoarea de a mă afla într-o companie atât de selectă, într-o zi atât de importantă pentru Sindicatul din Învăţământ Neamţ… În cadrul Comisiei de Dialog Social avem, la sediul nostru, întâlniri lunare cu reprezentanţii dumneavoastră – la care domnul Ploscă n-a prea lipsit niciodată –, după cum, avem şi întâlniri tripartite la care participă şi domnul Viorel Stan şi de fiecare dată am reuşit să soluţionăm problemele ivite. Avem proiecte comune, dar trebuie să vă spun şi că mare parte din obiectivele pe care şi le-a fixat Sindicatul constituie pentru noi chiar atribuţii de serviciu…

Antonio TORRES GOMEZ, preşedinte al Centrului Social al Muncitorilor (CST) Spania:

…Aş vrea să vă spun că atunci când sunt cu voi mă simt ca acasă… Nu ştiu ce m-a apucat astăzi să vorbesc, pentru că tot ce doream era să vă îmbrăţişez… Vă cunosc bine, v-am urmărit şi în Spania, şi vreau să vă mărturisesc că e foarte greu să găseşti pe lumea asta oameni ca voi… Aveţi o ţară frumoasă şi, deşi aveţi salarii foarte mici, datorită forţei şi Voinţei voastre România devine o voce liberă şi personală în Europa. Să faceţi tot ce puteţi pentru ca pruncii voştri să trăiască într-o Românie liberă şi, vă asigur, că în această luptă CST Spania nu este alături de voi sută la sută, ci mie la mie… (La finalul intervenţiei sale, în semn de preţuire şi de recunoaştere a eforturilor SLLICS şi FSLI, domnul Gomez a înmânat domnilor Gabriel Ploscă şi Simion Hancescu câte un trofeu argintiu şi auriu, care seamănă cu o cupă mondială la fotbal.)

Simion HANCESCU, preşedintele FSLI:

…Chiar dacă este un moment aniversar şi trebuie să privim cu recunoştinţă înspre trecut, este datoria noastră să privim şi către viitor. Ultimul Acord încheiat anul trecut cu Guvernul, poate cel mai consistent document semnat cu Guvernul României în ultimii 25 de ani, prevede o mulţime de lucruri bune şi am credinţa că vor fi respectate. Vom demara însă cât de curând discuţii pe Legea Educaţiei unde dorim să schimbăm lucruri de substanţă: admiterea în liceu, examenele de treaptă, bacalaureatul. Un lucru important este să scăpăm şi de birocraţie, pentru că oamenii sunt îngropaţi în hârtii şi nu-şi mai pot face propria lor muncă… (La finalul discursului său, domnul Simion Hancescu a înmânat domnului Gabriel Ploscă o plachetă omagială, în semn de recunoştinţă pentru întreaga activitate.)

Iacob BACIU, preşedinte al CSDR:

… La Piatra-Neamţ se întâmplă un fenomen. Aici s-au pus bazele şi principiile organizării sindicale din întreaga Românie… Forţa pe care o simţiţi dumneavoastră e generată de spiritul lui Florin Florescu şi stă în modul de organizare şi în solidaritate. Florin a contribuit nu numai la naşterea acestui Sindicat, ci şi la naşterea Federaţiilor şi Confederaţiilor din întreaga Românie… Îmi amintesc mitingurile de la Bucureşti, din faţa Guvernului sau din faţa Parlamentului şi constat că, mereu, aţi avut o contribuţie esenţială absolut în toate acţiunile noastre; după cum o contribuţie esenţială aţi avut, trimiţând la toate nivelele de conducere ale Federaţiei sau Confederaţiei numai oameni de valoare, care au constituit şi constituie modele demne de competenţă şi comportament…

Gheorghe AMAICEI, vicepreşedinte ASINt:

…Întotdeauna, prin munca sa, învăţătorul nu a fost numai luminătorul copiilor, ci şi sfătuitorul întregii comunităţi. De aceea, munca trebuie respectată, pentru că „cine înalţă pe învăţător, înalţă întreaga naţiune”… Judeţul Neamţ este un judeţ de credinţă, de vitejie şi de cultură, calităţi la care dascălii, apostolii neamului, şi-au adus aportul din plin… Şi dacă tot vorbim de tradiţie poate că n-ar fi rău să revigorăm acele societăţi profesionale sau Corul Sindicatului din Învăţământ care ne-a adus atât de multe bucurii… Noi am făcut ce am putut; unii mai mult, alţii mai puţin. Dar trebuie să ne gândim bine ce moştenire lăsăm tinerei generaţii…

Constantin BAROI, vicepreşedinte al SLLICS Neamţ timp de 14 ani, vicepreşedinte al FSLI, secretar general al CSDR:

…Îndelungata mea experienţă în domeniu îmi permite să etapizez sindicalismul din România în cel puţin trei etape. Prima, din 1990 până în 2000, este o etapă a romantismului când s-au sperat foarte multe şi s-au obţinut foarte multe – cel puţin în domeniul legis­laţiei. A doua etapă, între anii 2001-2007, este o perioadă în care sindicalismul mai avea încă forţă, iar performanţa maximă a fost creşterea salariului la 123,2% faţă de economie. În cea de a treia etapă, în care ne aflăm, situaţia învăţământului românesc este tot mai gravă…

Astfel, dacă alocaţia bugetară pentru învăţământ era de 4,68% din PIB în anul 1990, ea a scăzut continuu atingând 2,85% (1995), 3.52% (2000), 3,05% (2005), 2,87% (2010) şi 2,48% (2013) – cu acest ultim procent România fiind pe ultimul loc dintre cele 41 de state care apar în ultima ediţie a Anuarului Statistic al României. …Reţeaua şcolară a suferit modificări grave prin desfiinţarea multor unităţi. Astfel, dacă în anul şcolar 1990 – 1991 existau 28.303 unităţi şcolare şi în anul şcolar 1996 – 1997 numărul lor ajunsese la 29.815, în anul şcolar 2013 – 2014 (în ultimul an în care dispunem de date statistice) numărul unităţilor şcolare era doar de 7.074 ceea ce reprezintă 25% faţă de anul şcolar 1990 – 1991 şi doar de 23,7% faţă de anul şcolar 1996 – 1997.

Ramona ROŞU, membru al CJ al SLLICS Neamţ:

…Tinerii îşi doresc un învăţământ de calitate, un viitor mai bun, un trai mai decent… Nu vrem să ne mai simţim umiliţi ci doar să ne facem profesia de dascăl cu dăruire. Am dovedit că nu suntem o generaţie reticentă la schimbări, dar ne dorim ca acestea să fie logice şi de bun simţ şi să se facă atât în beneficiul elevilor, cât şi al dascălilor… Pentru mine Sindicatul reprezintă speranţa, speranţa că valorile morale pe care mi le-am însuşit eu prin educaţie – cinste, corectitudine, onoare şi respect – nu vor fi sortite dispariţiei…

Apoi, o echipă alcătuită din Ramona Roşu, Elena Milea, Gabriel Ploscă, Margareta Mancaş, Liviu Rusu şi a trecut la înmânarea diplomelor şi plachetelor aniversare.

Ele au fost conferite foştilor militanţi ai Sindicatului din Învăţământ Neamţ şi invitaţilor din ţară – reprezentanţi ai FSLI, CSDR, ai organizaţiilor judeţene – precum şi reprezentanţilor autorităţilor locale.

Mircea ZAHARIA

(Apostolul nr. 178, iunie 2015)