Un eveniment care a marcat evoluţia şcolii nemţene

Aniversarea a 25 de ani de la reînfiinţarea Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Neamţ trebuie să însemne un eveniment de mare importanţă în tradiţia educaţiei, culturii şi civilizaţiei nemţene, un eveniment festiv prin care se marchează evoluţia şcolii noastre.

Acest fapt se vrea o recunoaştere a eforturilor şi meritelor obţinute în pregătirea elevilor pentru viaţă şi formarea competenţelor profesionale necesare afirmării individuale şi integrării.

Încrustarea pe răbojul vremii a celui de al 25-lea an de existenţă a Asociaţiei oferă fericitul prilej pentru zeci de profesori, din trecut şi de azi, să-şi îndrepte gândurile spre şcoala care le-a luminat calea vieţii, le-a oferi posibilitatea de a deveni oameni de caracter, preţuiţi şi respectaţi la locurile lor de muncă şi în viaţa socială.

Retrăind cele mai plăcute crâmpeie din viaţa de elev sau de profesor, mai tineri sau mai vârstnici, ne-am simţit fericiţi că am ajuns să sărbătorim acest eveniment şi să ne bucurăm de progresele şi realizările dascălilor care au predat sau încă sunt activi la catedră.

În tumultul frământărilor vieţii de azi, cu greutăţile şi necazurile ei, dar şi cu bucuriile şi împlinirile sale, cu preocupările ei multiple şi complexe, cu ritmul alert, cu spiritual său eminamente practic, în răsturnările de valori şi de criterii care au marcat ultimii ani, şcoala şi societatea şi-au creat puncte noi de sprijin, o nouă axă de gândire şi o personalitate originală şi puternică.

Formarea personalităţii a fost în toate timpurile o problemă grea şi pretenţioasă, iar între factorii esenţiali ai acestui proces, cel dintâi a fost întotdeauna şcoala, iar dascălii acestei şcoli au încercat, şi-n mare măsură au reuşit, să grefeze personalitatea elevilor pe individualizarea lor supusă mediului social şi familial.

Dornici de cunoaştere, generaţii întregi de elevi au păşit în şcoală cu dorinţe şi speranţe de a descoperi, de a-şi împlini visele şi aspiraţiile prin cunoaştere şi au reuşit! Dascălii noştri au primit aprecieri şi mulţumiri de la foştii elevi. Ne simţim mândri când foştii elevi ne caută şi doresc să-şi vadă şcoala, locul unde, de-a lungul anilor, şi-au modelat visele şi şi-au făcut planuri de viitor, devenind oameni de nădejde ai societăţii de mâine.

Aşa cum spunea şi domnul profesor Gheor­ghe Amicei, aniversarea a 25 de ani de la reînfiinţarea Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Neamţ trebuia să fie o întâlnire de suflet. O aniversare nu doar a bilanţurilor, ci şi una revigorantă, care să ne permită să ne încărcăm inimile cu bucurii şi sănătate, pentru activitatea noastră viitoare, o aniversare prin care să probăm necontenit competenţa şi dăruirea profesională, predând cu dragoste, pricepere şi responsabilitate luminoasa torţă a învăţăturii ce dăinuie, peste ani ca o binecuvântată răsplată a vocaţiei de dascăl.

 

Prof. Mihaela RUSU, Director la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Roman