Moş Gheorghe Lazăr, pelerinul desculţ

 

 

Anul acesta, zilele Municipiului Piatra-Neamţ au fost deschise prin Simpozionul Moş Gheorghe Lazăr – Sfântul oraşului nostru, eveniment găzduit joi, 22 iunie 2017, de Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Piatra-Neamţ.

Organizat de Protopopiatul Piatra-Neamţ, simpozionul i-a avut ca invitaţi pe părintele Vasile Nica, ieromonah la Mănăstirea Bistriţa, scriitoarea Raluca Naclad, preotul poet Dorin Ploscaru şi scriitorul Dan Iacob. Moderată de către părintele protopop Valentin Tofan, manifestarea a evidenţiat viaţa smerită şi faptele minunate (adevărate minuni) ale pelerinului Gheorghe Lazăr, omul care „a reuşit să răscolească multe inimi din vremea sa”, după cum a subliniat în deschiderea activităţii părintele protopop.

Model al adevăratului pelerin român, Gheorghe Lazăr s-a născut în comuna Şugag, judeţul Alba, în anul 1846. La vârsta de 24 de ani s-a căsătorit cu Pelaghia, cu care a trăit aproximativ 20 de ani, fiind binecuvântat de Dumnezeu cu cinci copii. În anul 1884, a plecat în Ţara Sfântă ca să se închine la Mormântul Mântuitorului Iisus Hristos, rămânând la mănăstirile din pustiul Iordanului şi în Sinai mai mult de un an. După aceea s-a nevoit un an şi jumătate în Muntele Athos, ulterior revenind în ţară. A mai trăit câţiva ani în familie, a pus copiii în rânduială, iar în anul 1890 s-a retras ca pelerin spre mănăstirile Moldovei.

După ce s-a închinat la toate sfintele lăcaşuri, Moşul Gheorghe Lazăr s-a stabilit definitiv în oraşul Piatra-Neamţ, nevoindu-se ca un adevărat sihastru în clopotniţa Turnului de lângă Biserica Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, ctitoria Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt. Aici s-a ostenit timp de 26 de ani, în post şi rugăciune, vară şi iarnă, fără încălţăminte, trăind din darul lui Dumnezeu şi din mila oamenilor, până la obştescul său sfârşit pe 15 august 1916. A fost înmormântat în cimitirul oraşului, iar în anul 1934, osemintele sale au fost aşezate în gropniţa Mănăstirii Văratec.

Cei patru invitaţi care au conferenţiat la simpozion au îmbinat aspecte ale sfinţeniei cu cele ale vieţii lumeşti evidenţiind faptul că toţi suntem chemaţi să răspundem mesajului divin pentru a ne desăvârşi încă din această viaţă. Astfel, subiecte precum: aspectele reprezentative din viaţa Moşului Gheorghe Lazăr, modelul adevăratului pelerin, motivele pe baza cărora eroii credinţei trebuie cinstiţi, paralela între viaţa laică şi cea duhovnicească au stârnit un real interes din partea publicului participant la manifestare. Viaţa sa constituie un adevărat model de creştin vieţuitor în această lume, care şi-a asumat condiţia pelerinului spre Împărăţia Cerurilor.

Intervenţiile au beneficiat şi de momente muzicale înălţătoare susţinute de Corul „Camena”, dirijat de către Elena Amariei.

Protoiereul Protopopiatului Piatra-Neamţ a menţionat şi faptul că Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a anali­zat propunerea de canonizare a nevoitorului Gheorghe Lazăr, sub denumirea de Sfântul Gheorghe Pelerinul, cu data de prăznuire 17 august şi a înaintat solicitarea spre aprobare Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Chiar dacă pentru unii poate că este un sfânt mai puţin cunoscut, avem datoria morală de a-i urma exemplul pornind de la faptul că Gheorghe Lazăr constituie un model de urmat pentru noi toţi care suntem, practic, nişte pelerini pe acest pământ.

 

Prof. dr. Mihai FLOROAIA