Zilele „Veniamin Costachi” la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Teofan, în zilele de 17 -18 decembrie a.c., la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ s-au desfăşurat „Zilele Mitro­po­lit Veniamin Costachi”.

Aflată la prima ediţie, manifestarea spiritual-ştiinţifică a fost dedicată împlinirii a 250 de ani de la naşterea marelui mitropolit moldav.

În prima zi a festivităţii s-au organizat, la fiecare clasă, ateliere de lucru cu tema „Mitropolitul Veniamin Costachi, ierarh luminat şi luminător al Moldovei”.

A doua zi a debutat cu dumnezeiasca Liturghie, oficiată de părintele arhimandrit Hrisostom Rădăşanu, consilier în cadrul sectorului învăţământ al Arhiepiscopiei Iaşilor, delegatul Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Teofan. Din sobor a mai făcut parte părintele stareţ al Mănăstirii Neamţ, arhimandritul Benedict Sauciuc, părintele profesor Viorel Laiu – directorul seminarului, părintele Lucian Filip – director al Centrului de Formare Continuă a sectorului educaţional al Arhiepiscopiei Iaşilor, apoi, părinţii profesori ai şcolii teologice nemţene, Ioan Mihoc, Vasile Păvăleanu, Ilarion Argatu şi Mihail Daniliuc.

După Sfânta Liturghie a urmat parastasul de pomenire a Mitropolitului Veniamin, săvârşit chiar în ziua în care, în urmă cu 172 de ani, la 18 decembrie 1846, la Mănăstirea Slatina, ierarhul trecea la cele veşnice. La finalul slujbei părintele director a ţinut un scurt cuvânt în care a amintit celor prezenţi despre personalitatea celui pomenit.

Celebrarea dedicată luminatului ierarh moldav a continuat în sala de festivităţi a seminarului, unde s-a desfăşurat simpozionul „Români, făuritori ai unităţii de neam”.

În cuvântul de început, părintele director Viorel Laiu a prezentat pe scurt legătura şcolii cu Veniamin Costachi, amintind că seminarul a primit acest binecuvântat nume în 1990, la iniţiativa Părintelui Patriarh Daniel, pe atunci nou întronizat în scaunul mitropolitan de la Iaşi, succesor al marilor vlădici moldavi: Varlaam, Dosoftei, Veniamin ori Iosif Naniescu. De asemenea, vorbitorul a subliniat:

Ierarh providenţial, Mitropolitul Veniamin Costachi a cârmuit Biserica lui Hristos din Moldova în prima jumătate a secolului al XIX-lea în vremuri deloc prielnice pentru naţia română. Cu toate acestea, prin neostoita lucrare pastoral-misionară şi social-filantropică vlădicul Veniamin a luptat pentru afirmarea românismului şi luminarea poporului prin ştiinţă de carte înscriind o pagină de aur în istoria eclesiastică şi cultuală a naţiei noastre, câştigându-şi pe bună dreptate numele de luminător al Moldovei.

În alocuţiunea sa, părintele consilier Hrisostom Rădăşanu a transmis cuvântul de binecuvântare din partea Mitropolitului Moldovei şi Bucovinei, Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, iar apoi a prezentat un succint, dar intens portret în alese cuvinte a ierarhului Veniamin Costachi şi a rolului şi locului său în spiritualitatea şi cultura românească. Apoi, părintele arhimandrit Hrisostom a adresat un cald îndemn seminariştilor, precum şi celorlalţi elevi şi profesori invitaţi de la seminariile teologice din judeţ şi de la şcolile din oraşul Târgu Neamţ sau din comuna Vânători-Neamţ: „vă încurajez să fiţi ca Veniamin Costachi: iubitori de Hristos şi iubitori de carte. Toate celelalte se vor adăuga vouă. Veniamin a fost numit pe bună dreptate luminătorul Moldovei! De ce? Pentru că el însuşi a adunat multă lumină din cuvintele Sfintelor Scripturi şi din scrierile Sfinţilor Părinţi, iar apoi a dăruit-o celor păstoriţi prin cuvinte rostite ori scrise, prin cărţi tipărite ori prin multele sale fapte de milostenie”.

La manifestare au participat şi profesorii Ilie Ţedli şi Mihai Giosan, inspectori în cadrul Inspectoratului Şcolar Neamţ, care au adresat cuvinte de apreciere, felicitare şi încurajare pentru elevii seminarişti şi profesorii lor, din partea conducerii Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ. Domnul inspector Giosan, doctor în istorie, a prezentat şi câteva informaţii inedite despre Mitropolitul Costachi. În cuvântul său, părintele profesor Ioan Mihoc a prezentat asistenţei câteva crâmpeie din activitatea mitropolitului comemorat, îndemnând pe toţi cei prezenţi să urmeze pilda vieţuirii şi dăruirii luminatului ierarh. Părintele profesor Mihail Daniliuc a prezentat, apoi, un amplu material dedicat vieţii şi activităţii Mitropolitului Veniamin Costachi.

A urmat recenzia mai multor referate pregătite de elevi seminarişti, dar şi de cei invitaţi, în care au fost evidenţiate mai multe personalităţi istorice, care, de-a lungul timpului, prin cuvânt sau faptă, au luptat pentru făurirea unităţii neamului românesc. Amintim câteva titluri şi autorii: „Seminarul Veniamin sau Sorbona românismului” de Andrei Lămăşanu; „Veniamin Costachi, apărător şi promotor al limbii române” de Valeria Sochircă, „Agapia, file de istorie” de Tocolaru Ioana, Seminarul Agapia; „Vasile Goldiş, vocea unei naţiuni” de Tănasă Elena, Colegiul Ştefan cel Mare, Târgu Neamţ; „Ştefan Cicio Pop şi rolul său la înfăptuirea României Mari” de Maria Dron, Liceul Chiriac Nicolau din Vânători-Neamţ.

Au fost vernisate două expoziţii de carte şi documente privind viaţa şi activitatea Mitropolitului Veniamin Costachi, organizate de părintele profesor Vasile Păvăleanu, profesor Anca Ipate şi arhimandritul Mihail Daniliuc, care, a adus de la Arhivele Naţionale – Iaşi, documente inedite referitoare la ierarhul comemorat. Profesorii Oana Grădinaru şi Dan Ţârdea împreună cu elevii de la secţia Patrimoniu ai seminarului au pregătit o încântătoare expoziţie de icoane şi tablouri realizate de harnicii patrimonişti, intitulată „Neamţul, leagăn de spiritualitate şi cultură românească”.

În cadrul evenimentului corul seminarului, condus de părintele profesor Marius Brumă şi profesor Adrian Cojocaru, a prezentat un frumos concert de colinde şi cântece religioase.

La finalul evenimentului, părintele director Viorel Laiu a înmânat tuturor diplome de participare şi a reiterat dorinţa ca această manifestare să devină o tradiţie la seminarul nemţean care, din 1990 îşi desfăşoară activitatea în lumina Mitropolitului Veniamin Costachi.

 Arhim. Mihail DANILIUC

(Sursa: Ziar Târgu Neamt.RO)