După 20 de ani…

O chemare nouă, ţara o străbate Cincinalu-n patru ani şi jumătate! Hei, hei, hei, şi iară hei, hei, Ia auzi ia! Tocmai trăgeam după mine locomotiva trenului rapid care oftează de la Bucureşti la Piatra-Neamţ mai mult decât pe timpul…

DE CE APOSTOLUL?

Trăim într-o vreme în care circulaţia informaţiei este esenţială. A existat – şi e bine că a existat – un spirit de castă al cadrelor didactice. Contribuiau la aceasta cercurile didactice, presa de specialitate, sentimentul că există (asumată) o misiune…

Pornim la lucru

Revista „Apostolul” se naşte dintr’o imperioasă necesitate dăscălească, având menirea precisă de conlucrare între toţi dascălii, în scopul uşurării muncii pe ogorul şcoalei. Ea vine să împlinească o dorinţă exprimată în nenumărate rânduri de învăţătorimea nemţeană şi să umple un…

UN GÂND BUN, LA CEAS ANIVERSAR!

Motto: Unirea face putere Odată cu reînfiinţarea Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Neamţ, în anul 1990, care cuprinde în prezent cadre didactice de la educatoare la profesori universitari, gândurile noastre au zburat şi la reeditarea revistei APOSTOLUL. Cu multă însufleţire, cu…

Încă o Aniversare

Popasul de-acum cinsteşte momentele trăite, scrise şi transmise şcolii româneşti prin veritabila revistă culturală, realizată urmând ştiinţa umană. În neîncetata succesiune existenţială, doresc acestei excelente publicaţii Divina Binecuvântare pe traseul spre Marele Infinit. Prof. univ. dr. Vasile POSTOLICĂ