Portofoliul digital european pentru autoevaluarea profesorilor și pentru dezvoltare personală

Transformările societăţii româneşti din ultimii ani, dezvoltarea şi răspîndirea informaticii, pătrunderea elementelor moderne de comunicaţii şi tehnologii informatice în ţara noastră, impun o pregătire diversificată a profesorilor, pentru a avea competenţele necesare formării tinerilor de astăzi, consideraţi „digital natives”. Programele…