Granada – o oportunitate în pregătirea viitorilor asistenţi medicali

Este cunoscut faptul că Erasmus+ reprezintă un program al Uniunii Europene în domeniile educaţiei, formării profesionale, tineretului şi sportului. Pentru următoarea perioadă, educaţia, formarea socio-profesională, tineretul şi sportul pot avea o contribuţie majoră la abordarea schimbărilor socio-economice, principalele provocări cu care Europa se va confrunta până la sfârşitul deceniului, şi la punerea în aplicare a Strategiei Europa 2030 pentru creştere economică, crearea locurilor de muncă, echitate socială şi incluziune profesională. Programul Erasmus+ este conceput cu scopul de a sprijini eforturile ţărilor participante de a utiliza în mod eficient talentul uman şi capitalul social al Europei, confirmând în acelaşi timp principiul învăţării pe tot parcursul vieţii prin corelarea sprijinului acordat învăţării formale, non-formale şi informale în domeniile educaţiei şi formării. Pe lângă toate acestea, obiectivul general al programului contribuie la realizarea dezvoltării durabile a ţărilor partenere în domeniul învăţământului, la dezvoltarea dimensiunii europene în sport şi promovării valorilor europene.

Această acţiune-cheie sprijină mobilitatea cursanţilor oferind oportunităţi de învăţare şi/sau experienţă profesională în alte ţări pentru elevi, studenţi, stagiari, voluntari, cadre didactice universitare, formatori, lucrători cu tineretul, personalul din instituţiile de învăţământ preuniversitar şi organizaţii ale societăţii civile.

În acest context, 16 elevi din anii I şi II, specializările asistent medical generalist (12 elevi) şi asistent medical de farmacie (4 elevi), de la Şcoala Postliceală Sanitară Piatra-Neamţ, au desfăşurat un stagiu clinic de specialitate (pregătire practică în domeniul medical) în perioada 23 aprilie – 26 mai 2024, la 5 unităţi din Granada (Spania). Este vorba de implementarea, de către unitatea şcolară, în calitate de beneficiar şi coordonator, a proiectului Erasmus+ 2023-1-R001-KA121-VET-000128115, desfăşurat în perioada 1 iunie 2023 – 31 august 2024. Pe lângă cele 16 mobilităţi ale elevilor, proiectul mai prevede participarea la cursuri de formare profesională a 6 cadre didactice (diverse specialităţi şi management) şi a 2 cadre didactice la activităţi de mobilitate Job Shadowing. Acestea din urmă au avut loc în intervalul 23-30 aprilie 2024, respectiv 14-21 mai 2024, la care au participat doi maiştri instructori de specialitate Pregătire instruire practică – asistenţă medicală generală.

Pe sectorul de activitate Cuidado de Mayores/Enfermeria, atât elevii, cât şi cele două cadre didactice au desfăşurat activităţile în cadrul următoarelor organizaţii: UED Ancha de Capuchinos, Centro de Día Mediterráneo Maracena, Vitalia RGA Granada, Centro de día Antares Huétor Vega, Asociación de ayda para familiares y adultos con dependencia (AFAD) din Granada.

Voi exemplifica doar prin câteva impresii ale unora dintre participanţi.

 Acest stagiu clinic în străinătate mi-a oferit şansa de a primi o formare la nivelul standardelor europene a competenţelor mele dar şi în domeniul de îngrijire a persoanelor aflate în dificultate. Mi-a oferit şansa de a comunica cu persoane aparţinând altor culturi, întrucât în ziua de astăzi perspectiva inter-culturală este o condiţie a abordărilor profesionale în îngrijirile de nursing… Lucruri de care am rămas impresionată şi pe care nu le-am văzut în România, au fost activităţile pe care le făcea terapeutul ocupaţional cu bătrânii de acolo (îi punea să efectueze diverse calcule, să deseneze, să practice jocuri educative). Cititul ziarului şi gimnastica erau prezente la ordinea zilei. …Consider că oricărui elev i-ar fi benefic un stagiu clinic în străinătate, pentru că ar avea multe de învăţat şi ar rămâne profund impresionat de abordările de acolo dar şi de atitudinea prietenoasă şi empatică a personalului, a menţionat Ionela-Antonia Popoaia, din anul II, care a mai participat la astfel de experienţe în cadrul şcolii.

  Eleva Ana Ghimciuc, din anul I, descrie experinţa în felul următor: Personalul medical din centrul unde am desfăşurat activitatea m-a impresionat prin devotamentul şi dăruirea în activităţile zilnice… Am avut ocazia de a coopera/ lucra în grup, am învăţat să folosesc şi alte tipuri de tehnică medicală, m-am interesat de diverse afecţiuni ale pacienţilor şi am rămas plăcut surprinsă de felul în care explica asistenta medicală, care m-a ajutat să observ cum se poate aborda un caz cu seriozitate şi tratarea lui atât medical cât şi prin sprijin moral. Bineînţeles că toate informaţiile acumulate şi experienţa îmi vor fi de mare ajutor în formarea mea pe parcursul studiilor şi abia aştept, când voi avea ocazia, să aplic bagajul de cunoștinţe optim în calitate de viitor asistent medical. Pot spune că am avut parte de un schimb de experienţă unic şi sunt foarte încântată de această oportunitate oferită.

La fel de frumos ne-a vorbit şi Fabio Antonello Creţu, din anul II: Una dintre cele mai mari provocări a fost bariera lingvistică. Deşi aveam cunoştinţe de bază de spaniolă, a trebuit să îmi îmbunătăţesc rapid abilităţile lingvistice pentru a comunica eficient cu pacienţii şi colegii. Acest proces a fost accelerat prin cursuri intensive de limbă oferite de spital şi prin interacţiuni zilnice. Am descoperit că empatia şi limbajul corporal pot compensa uneori lipsurile lingvistice… Participarea la programul Erasmus în Granada a fost o experienţă transformatoare. Am învăţat nu doar despre medicina practică, ci şi despre importanţa comunicării interculturale şi a empatiei. Am descoperit o cultură bogată şi diversă şi mi-am făcut prieteni din diferite colţuri ale lumii. Această experienţă mi-a lărgit orizonturile şi mi-a oferit o perspectivă globală asupra profesiei de asistent medical.

Beneficiile personale şi profesionale în urma participării la un astfel de stagiu, atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru elevi, sunt nenumărate: cunoaşterea diverselor sisteme de educaţie europene; stabilirea unor relaţii profesionale cu persoane din alte ţări, colegi participanţi la curs; realizarea unor schimburi de experienţă; învăţarea prin colaborare şi învăţarea creativă; îmbunătăţirea competenţelor de utilizare a limbii engleze; completarea cunoştinţelor referitoare la cultura altor state etc.

Prof. dr. Mihai FLOROAIA