AINT – Partenerul educaţional al şcolii nemţene

 

Leon Mrejeriu, primul preşedinte al Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Neamţ, caracteriza zona Neamţului ca fiind una de credinţă, vitejie, de cărturărie şi de artă. Astăzi, la un secol distanţă, credinţa mai rezistă, vitejia s-a cam dus, dragostea de carte şi de artă supravieţuieşte datorită unor oameni devotaţi, unor intelectuali, adevăraţi dascăli ai sufletului şi minţii.

La ceas aniversar, 25 de ani de la reînfiinţare, Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Neamţ contribuie, pe de o parte, la promovarea şcolii şi a cadrelor didactice, la creşterea eficienţei actului educaţional prin proiecte/ programe proprii sau parteneriate, iar pe de altă parte la recuperarea şi punerea în valoare a tradiţiilor, a patrimoniului material şi spiritual al înaintaşilor. Asociaţia militează ca fiecare învăţător şi profesor să dobândească conştiinţa de apartenenţă la o comunitate care ar putea fi o valoare şi un garant al împlinirii profesionale şi personale.

Sprijinul şi implicarea Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Neamţ sunt pe deplin vizibile în şcoala în care îmi desfăşor activitatea, Şcoala Gimnazială „Prof. Gheorghe Dumitreasa” Girov. Dovadă sunt activităţile desfăşurate în cadrul Proiectului Educaţional – Concurs Naţional „Unirea Principatelor Române” (proiect activităţi extraşcolare Calendar M.E.N.C.Ş. 2015 – 2016) structurat pe două paliere: Concurs Zonal Unirea Principatelor Române – Ediţia a XIII –a (10 şcoli participante cu echipaje de elevi, clasa a VIII –a) şi Concurs Naţional Unirea Principatelor Române – Ediţia a VII-a, ianuarie – februarie 2016 (86 de şcoli participante, 98 cadre didactice, 356 elevi).

Mărturie a respectului faţă de munca dascălilor şcolii din Girov este acordarea, de către Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Neamţ, la ceas aniversar a „Diplomei de Recunoştinţă”.

 

Prof. Vasile CIUBOTARU