În 12 licee tehnice se înfiinţează clase profesionale

De luni, 7 mai, a început prima etapă de înscriere pentru clasele profesionale ce se înfiinţează în 12 licee tehnice din judeţul Neamţ, condiţia de bază fiind contractul încheiat de aceste unităţi cu societăţi economice cu profilul corespunzător. La aceste firme elevii de la clasele profesionale vor efectua stagiile de practică direct în producţie, echipamentele de protecţie şi utilajele necesare fiind puse la dispoziţie în baza protocoalelor încheiate anterior începerii anului şcolar. Înscrierile se încheie joi, 31 mai, fiecare clasă urmând să aibă 28 de elevi.
La clasele profesionale se pot înscrie, potrivit Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011, doar elevii care termină clasa a IX-a în vara acestui an, indiferent de filiera şi profilul liceului la care sunt acum. Cele 23 de clase, vor fi pe specializări precum: construcţii, electrotehnică, mecanică, fabricarea produselor din lemn industrie textilă, pielărie etc.
După prima etapă de înscrieri, elevii care doresc să meargă la o clasă profesională vor mai putea opta, între11- 25 iunie 2012, doar pentru calificările profesionale şi numai la şcolile unde au rămas locuri neocupate după prima etapă. Dintre cei înscrişi deja, cei care se răzgândesc, vor putea, în aceeaşi perioadă, să-şi schimbe opţiunea în măsura în care există locuri libere pe profilul dorit.
Ultima etapă, din intervalul 27-31 august, lasă posibilitatea celor care se decid mai greu să se înscrie pe locurile neocupate în primele două etape de înscrieri.
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în parteneriat cu Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic a lansat programul „Alege-ţi drumul!”, care reprezintă un nou început pentru învăţământul profesional în vederea integrării pe piaţa muncii a viitorilor absolvenţi. Programul se adresează tuturor elevilor de clasa a IX-a, cuprinşi în învăţământul liceal, care doresc să beneficieze de oportunităţile oferite de o profesionalizare accelerată, prin trecerea la un program specializat. Parteneriatul, încheiat la nivel local, are menirea de a consolida relaţia între şcoală şi piaţa muncii. Învăţământul profesional este organizat după clasa a IX-a, ca parte a învăţământului liceal, filiera tehnologică, organizat ca învăţământ cu frecvenţă. Absolvirea celor 2 ani de învăţământ profesional echivalează cu dobândirea competenţelor învăţământului obligatoriu şi se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale.

Angela BRUDARU