Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza” din Piatra-Neamţ – într-o lumină reală

Suntem o şcoală tânără, apărută imediat după revoluţie când doi profesori tineri şi entuziaşti au cerut şi au obţinut de la autorităţile locale ale vremii, înfiinţarea primului liceu cu profil economic din judeţul Neamţ. Până atunci, elevii care doreau să studieze acest profil erau nevoiţi să meargă la Bacău.

Anii au trecut şi împreună am contribuit la creşterea şcolii cu multă dăruire, multe eforturi şi sacrificii. Am construit o cultură organizaţională bazată pe încredere şi comunicare, în centrul căreia este mereu elevul. Misiunea noastră „O şcoală europeană pentru copiii noştri” reflectă dorinţa de a avea absolvenţi pregătiţi să facă faţă provocărilor actuale, indiferent de spaţiul geografic în care îşi desfăşoară activitatea.

Am creat în timp şi cu multe eforturi, beneficiind de finanţări prin proiecte europene, sponsorizări, finanţări de la Primăria Piatra-Neamţ şi Ministerul Educaţiei, o bază materială modernă – laboratoare, cabinete, material didactic, calculatoare – şi, mai ales, am reabilitat prin proiectul PHARE fostul internat al şcolii, transformându-l într-un hotel, care pe lângă funcţia de unitate de cazare, este şi o bază de practică pentru elevii specializării turism şi alimentaţie publică.

Noi, profesorii, ne-am preocupat permanent de perfecţionarea profesională. Nu numai prin munca de zi cu zi, implicare şi seriozitate, dar şi prin obţinerea gradelor didactice (din 60 de profesori titulari 48 au gradul didactic I şi 5 au titlul ştiinţific de doctor) cât şi prin cursuri în ţară şi străinătate (proiectul european Erasmus+ EcoTraining).

Toate acestea au condus la creşterea permanentă a interesului comunităţii faţă de şcoala noastră, astfel încât ne-am realizat planul de şcolarizare în fiecare an din prima etapă.

Rezultatele foarte bune obţinute la examenul de bacalaureat, raportate la nivelul unui liceu tehnologic, reflectă efortul conjugat al dascălilor şi al copiilor, fiind o confirmare a calităţii actului educaţional din instituţia noastră. Procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat, promoţia 2021, a fost de 72,5%, dintr-un număr de 205 absolvenţi.

În toţi cei 30 de ani de la înfiinţare am implicat elevii în tot felul de activităţi extracurriculare. Participările la olimpiade şi concursuri şcolare ne-au adus multe satisfacţii, culminând cu obţinerea premiului I la faza naţională la olimpiadele de specialitate – Dutca Rodion şi Căprarul Delia. Să nu uităm de târgurile firmelor de exerciţiu, cu participarea de la Salzburg şi anual la Timişoara, un puternic parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu”, unul asemănător cu Teatrul Tineretului, acţiunile de caritate şi voluntariat pentru ajutorarea copiilor nevoiaşi şi a persoanelor vârstnice, implicarea în activităţi cultural-artistice (teatru, film, fotografie, dansuri populare etc).

Desigur, cel mai spectaculos capitol este cel al proiectelor europene care a subliniat eforturile noastre de a realiza misiunea şcolii, de a o moderniza, de a ne integra în tendinţele europene, de a cunoaşte noi sisteme educaţionale. Nu numai profesorii au depăşit graniţele ţării, pentru plusuri pe plan profesional, ci şi elevii prin proiectele de mobilitate: Programul Leonardo Da Vinci – Proiectul pilot «TOCLIENT», Programul Socrates – Comenius 1 – Proiecte Şcolare „The influence of religion on the artistic heritage of our countries and on popular culture” şi „Past and Present at our tables”, Proiectul Comenius multilateral – parteneriat şcolar „Metiers en Europe – Histoire, actualite, developpement personnel”, Erasmus+ Vet Mobility Parteneriat Turcia, Erasmus+ Programme – Strategic Partnership, Erasmus+ Programme – Strategic Partnership, European Tourism Professionals etc.

Finalitatea muncii noastre se regăseşte în cele două direcţii: pe de o parte în numărul mare de absolvenţi angajaţi pe piaţa muncii, iar pe de altă parte, în cei care aleg să urmeze studii universitare. Cât de mândri suntem când primim scrisori de apreciere şi mulţumire din partea universităţilor, pentru modul în care i-am instruit şi i-am educat!

Dar orice şcoală din lumea asta este pusă în lumină de cele două entităţi care o definesc: elevii şi profesorii – oamenii ei, toţi oamenii ei. Altfel nu se poate, şi este logic deci, unde trebuie lovit dacă vrei să o defăimezi.

Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza” din Piatra-Neamţ este în prezent victima unei intense campanii de denigrare, folosindu-se drept pretext o greşeală gravă a unei eleve, fapt ce a ajuns la presă pe o cale anonimă şi a produs o puternică denaturare a imaginii generale a instituţiei. Astfel că, suntem judecaţi într-o lumină întunecată şi se aruncă cu noroi asupra colectivului de cadre didactice dar şi asupra elevilor.

Un gest părtinitor şi lipsit de bunăcredinţă.

Colectivul de cadre didactice,

Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza” Piatra-Neamţ