Şcoala Postliceală Sanitară Piatra Neamț

O şcoală ce se doreşte a fi etalon între unităţile de profil:

sanitara-1Sănătatea este o comoară

pe care puţini ştiu să o preţuiască,

deşi aproape toţi se nasc cu ea

HIPOCRATE

 

 

Şcoala Postliceală Sanitară Piatra Neamţ s-a înfiinţat în baza Hotărârii de Guvern nr. 253 din 8 mai 1992, şi face parte din reţeaua unităţilor de învăţământ de stat.

sanitara-2

Astăzi unitatea noastră de învăţământ funcţionează în incinta Colegiului Naţional „Calistrat Hogaş” Piatra-Neamţ, unde i-au fost puse la dispoziţie spaţii aflate în Corpul B (parter şi două etaje) al colegiului, astfel: 15 săli de clasă la etajele I şi II ale clădirii, secretariat, bibliotecă, cancelarie, contabilitate, cabinet director, sală pentru demonstraţiile practice (nursing), laborator de limbi moderne, sală de şedinţe. De asemenea, prin amabilitatea conducerii Colegiului Naţional „Calistrat Hogaş”, instituţia noastră de învăţământ poate utiliza, în scop profesional, laboratoarele de fizică, chimie şi biologie, sala de festivităţi, dispuse în Corp A.tăzi, u

Toate spaţiile repartizate şcolii noastre sunt autorizate din punct de vedere sanitar.

În prezent, Şcoala Postliceală Sanitară Piatra-Neamţ pregăteşte asistenţi medicali în specializările:

  1. Asistent medical generalist – 3 ani şcolarizare, cursuri de zi;
  2. Asistent medical de farmacie – 3 ani şcolarizare, cursuri de zi.

Pentru anul şcolar 2013-2014, unitatea de învăţământ face înscrieri pentru 120 de locuri, specializarea asistent medical generalist şi 30 de locuri, specializarea asistent medical de farmacie. (mai multe informaţii aflaţi pe site-ul şcolii www.spspnt.ro şi la tel. 0233230182).

În contextul unui învăţământ modern, Şcoala Postliceală Sanitară Piatra-Neamţ vizează dezvoltarea unui mediu de educaţie şi formare profesională centrat pe elev, promovând un dialog permanent, deschis şi flexibil care stimulează instruirea profesională de calitate, cheia succesului acestor acţiuni fiind seriozitatea şi rigurozitatea.

sanitara-3Unitatea noastră şcolară îşi asumă misiunea de a forma specialişti în domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică (asistenţi medicali generalişti şi asistenţi medicali de farmacie), competitivi în ţară şi străinătate. Astfel, şcoala se angajează să le ofere elevilor un mediu de învăţare şi instruire practică provocator şi stimulativ, centrat pe nevoile, stilul de învăţare şi aspiraţiile individuale, creându-le, pentru tot restul vieţii, dorinţa de a învăţa şi de a se perfecţiona.

Având în vedere specializările care vizează îngrijirea şi păstrarea stării de sănătate a oamenilor, prin întreaga sa activitate şi în contextul parteneriatului educaţional, Şcoala Postliceală Sanitară Piatra-Neamţ urmăreşte să dezvolte aptitudini şi să formeze competenţele elevilor, oferindu-le o motivaţie reală pentru profesia de asistent medical.

În acelaşi timp ea promovează cultura unei şcoli adaptate spaţiului european prezent: a demarat şi susţine un proces de învăţare continuă adresat cadrelor didactice în scopul creşterii calităţii învăţării şi pentru a pregăti elevii pentru o lume a schimbărilor. Premisele pentru o educaţie de bună calitate sunt asigurate prin: spaţiile destinate desfăşurărilor activităţilor teoretice şi practice, atmosfera generală destinsă şi prietenoasă, educaţia informală care completează şi aprofundează educaţia formală.

 

sanitara-4

Şapte motive pentru care să alegeţi cursurile Şcolii Postliceale Sanitare Piatra-Neamţ:

  • este o şcoală de stat acreditată;
  • oferă burse de studiu pentru elevii merituoşi;
  • stagiile de pregătire practică se desfăşoară în Spitalul Judeţean de Urgenţă Neamţ, clinici private, cabinete medicale, lanţuri cunoscute de farmacii şi companii farmaceutice;
  • are sală modernă de nursing, cabinet fonic pentru studiul limbilor moderne, laboratoare de informatică, bibliotecă de specialitate;
  • derulează parteneriate cu instituţii de prestigiu din judeţ şi din ţară.
  • dispune de cadre didactice profesioniste;
  • calitatea formării profesionale a cursanţilor constituie obiectivul principal al unităţii;

 

Prof. dr. Mihai FLOROAIA, director Şcoala Postliceală Sanitară Piatra-Neamţ