MEMBRII CONSILIULUI JUDEŢEAN

al Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ aleşi în Conferinţa Judeţeană desfăşurată în data de 21 octombrie 2023 la Tg. Neamţ

ZONA PIATRA-NEAMŢ:

1. Ciurea Elena, profesor, Colegiul Tehnic de Transporturi, Piatra-Neamţ;

2. Cotfasă Luminiţa, profesor, Şcoala Gimnazială Nr.1, Bicaz Chei;

3. Dascălu Elena-Liliana, educatoare, Şcoala Gimnazială Dumbrava Roşie;

4. Duca Maria-Carmen, profesor, Liceul „Gh. Ruset Roznovanu”, Roznov;

5. Felea Luminiţa, secretară, SLLICS Neamţ;

6. Grigoraş-Popa Gheorghe, profesor, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Piatra-Neamţ;

7. Grigore Gabriela, învăţătoare, Şcoala Gimnazială Nr.1 Zăneşti;

8. Hociung Ionel, profesor, Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Piatra-Neamţ;

9. Irina Elena Roxana, profesor, Casa Corpului Didactic Neamţ;

10. Pupăză Daniela, profesor, Şcoala Gimnazială, Vaduri;

11. Roşu Ramona-Mihaela, profesor, Şcoala Gimnazială Nr.3 Piatra-Neamţ, structura Grădiniţa PP Nr.6;

12. Rusu Liviu Constantin, profesor, Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza” Piatra- Neamţ.

ZONA ROMAN:

1. Birgăoanu Camelia-Vasilica, profesor, Şcoala Gimnazială Pildeşti, structura Cordun;

2. Corhăneanu Cătălina, profesor, Colegiul Tehnic „Petru Poni”, Roman;

3. Giurgică Petrică,            profesor, Liceul Tehnologic Nisiporeşti;

4. Lemnaru Minadora, profesor, Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman;

5. Michiu Vasile-Cristian, profesor, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman;

6. Nacu Iuliana-Anda, profesor, Colegiul Naţional „Roman Vodă”, Roman;

7. Nacu Ionuţ-Nicolaie, profesor, Liceul cu Program Sportiv, Roman;

8. Oprea Adrian, profesor, Şcoala Gimnazială, Sagna;

9. Păduraru Iulian, profesor, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Săbăoani.

ZONA TG. NEAMŢ:

1. Bălăoiu Mihai, profesor, Şcoala Gimnazială Domnească „Grigore Ghica Vodă” Tg. Neamţ;

2. Borş-Humulescu Nicolae-Ciprian, profesor, Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”, Tg. Neamţ;

3. Gorea Alina, profesor, Şcoala Gimnazială Păstrăveni;

4. Hălăciugă Elena, profesor, Liceul „Mihail Sadoveanu” Borca;

5. Murariu Constantin-Ciprian, profesor, Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Tg. Neamţ;

6. Tarhon Bianca, profesor, Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Tg. Neamţ.

MEMBRII BIROULUI OPERATIV al Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ aleşi în prima şedinţă a Consiliului Judeţean al SLLICS Neamţ, desfăşurată în cadrul Conferinţei Judeţene din data de 21 octombrie 2023 la Tg. Neamţ

• Hociung Ionel-Irinel – Preşedinte al SLLICS Neamţ;

• Grigore Gabriela            – Secretar – General al SLLICS Neamţ;

• Irina Elena-Roxana – Vicepreşedinte al SLLICS Neamţ – Zona Piatra-Neamţ;

• Lemnaru Minadora – Vicepreşedinte al SLLICS Neamţ – Zona Roman;

• Murariu Constantin-Ciprian – Vicepreşedinte al SLLICS Neamţ – Zona Tg. Neamţ.