Paşi spre normalizarea salarizării din educaţie

• Interviu cu dl. Ionel Hociung – preşedinte al Sindicatului din Învăţământ Neamţ

– Domnule Ionel Hociung, când oamenii se revăd la început de an, se iveşte ocazia unor noi urări de bine. Cred că nici dvs. nu faceţi excepţie.

– Desigur, în primul rând, vreau să transmit gândurile bune ale membrilor Biroului Operativ al SLLICS Neamţ şi urările noastre de sănătate, putere de muncă şi belşug, colegilor noştri membri de sindicat – personal didactic, didactic-auxiliar, administrativ, de conducere îndrumare şi control – din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar din judeţul Neamţ.

– După acest călduros debut, v-aş ruga să-mi spuneţi care consideraţi că este aspectul esenţial care a marcat această ultima perioadă şi cu ce consecinţe vine asupra noastră, a celor din învăţământ?

– Chestiunea cea mai importantă pe care vreau s-o aduc în discuţie o reprezintă adoptarea cadrului legislativ care stabileşte nivelul salarizării personalului din învăţământ pentru anul 2024.

Detaliind puţin, fac referire la OUG nr.115/ 2023, prin care se stabileşte o creştere salarială pentru anul 2024 în medie cu 20%, în două tranşe: de la 1 ianuarie şi de la 1 iunie 2024. OUG 115/ 2023 este cadrul legal general care reglementează majorările salariale menţionate mai înainte, iar OUG nr.128, adoptată în 28.12.2023, prezintă grilele de salarizare şi stabileşte salariul de bază pentru fiecare funcţie în parte, raportat la vechimea în muncă, vechimea în învăţământ şi gradul didactic/ gradul profesional pentru personalul didactic de predare şi didactic-auxiliar, şi în funcţie de gradul unităţii şcolare pentru personalul de conducere îndrumare şi control, iar pentru personalul administrativ, în funcţie de vechimea în muncă şi grade/ trepte profesionale.

– Concret, ce vom simţi în plus pe carduri în luna iunie a anului 2024, faţă de luna decembrie a anului 2023?

– Procentele medii de majorare ale salariilor de bază în luna iunie 2024, comparativ cu decembrie 2023 sunt următoarele:

• 20% pentru personalul didactic de predare;

• 15,55% pentru personalul didactic-auxiliar;

• 15% pentru personalul administrativ.

Tot la insistenţele federaţiilor sindicale, care au negociat nivelul salarial pentru perioada următoare, s-a reuşit eliminarea inechităţii salarizării personalului didactic de conducere, îndrumare şi control, astfel încât salariul de bază al unui director adjunct, indiferent de vechime şi grad didactic, va fi mai mare decât cel al unui profesor cu studii superioare cu gradul didactic I, vechime peste 25 ani în învăţământ, care are şi dirigenţie.

– Dar dacă facem în continuare nişte calcule matematice şi comparăm salariul lunii iunie 2024 cu cel al lunii mai 2023…

– În această situaţie putem spune că odată cu acordarea celei de-a doua tranşe de majorare salarială din iunie 2024, cuantumul total al creşterilor salariale ale personalului din învăţământ, la data de 01.06.2024, comparativ cu cel din luna mai a anului 2023, va fi de aproximativ 50%, lucru care nu s-ar fi întâmplat dacă federaţiile şi sindicatele reprezentative nu ar fi deschis conflictul de muncă, iar membrii de sindicat nu ar fi participat la grevă, sacrificându-şi veniturile din perioada 22 mai – 12 iunie 2023.

Aşa cum este cunoscut, această majorare salarială s-a obţinut în condiţiile în care viitoarea lege a salarizării nu este finalizată, urmând ca, începând cu luna ianuarie 2024, reprezentanţii sindicatelor să demareze discuţiile la Ministerul Muncii pentru noua lege a salarizării în sistemul bugetar.

Se poate afirma că, până în acest moment suntem în grafic în ceea ce priveşte salarizarea, dacă ne raportăm la grilele întocmite de reprezentanţii sindicatelor, împreună cu cei ai Ministerului Educaţiei, grilele depuse la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, care sunt parte integrantă a viitoarei legi unice de salarizare a bugetarilor.

– În ciuda acestor reuşite, am observat că mass-media nu le zugrăveşte în culorile cele mai luminoase. Aveţi vreo explicaţie?

– Acesta este un mare motiv de dezamăgire pentru noi, şi anume faptul că unele surse mass-media şi în special social-media, prezintă distorsionat şi cu rea credinţă informaţii legate de creşterile salariale, pentru a induce ambiguitate şi nemulţumiri în rândul membrilor de sindicat, pentru a discredita activitatea sindicală şi rezultatele acesteia.

– Mai aveţi noutăţi de pe agenda sindicală pe care doriţi să le aduceţi la cunoştinţa publicului?

– Aş mai spune câteva cuvinte despre faptul că, în şedinţa Consiliului Judeţean al SLLICS Neamţ, din data de 18.12.2023, a fost completat Regulamentul de acordare a ajutoarelor sociale, în sensul în care şi membrii de sindicat care adoptă copii pot beneficia de ajutorul oferit de SLLICS Neamţ la naşterea copilului.

Ca noutate de ultim moment, pot să vă spun că, în urma şedinţei de Judecată din data de 04.01.2024, Judecătoria Piatra-Neamţ a admis cererea SLLICS Neamţ de verificare a legalităţii modificărilor aduse Statutului şi a componenţei organelor de conducere ale SLLICS Neamţ, aşa cum s-au stabilit în cadrul Conferinţei Judeţene din 21 octombrie 2023. Acum aşteptăm comunicarea deciziei şi rămânerea definitivă a Hotărârii Judecătoreşti.

A consemnat Gianina BURUIANĂ