Preocupări sindicale

• Interviu cu dl. Gabriel Ploscă – preşedintele Sindicatului din Învăţământ Neamţ

– Stimate domnule Gabriel Ploscă, iată am păşit în anul şcolar 2023-2024 şi cred că, aşa cum ne-a obişnuit, sindicatul va fi activ (chiar proactiv) şi va lupta în continuare pentru drepturile noastre.

– Desigur, aşa va fi şi încep prin a spune că acest debut de an şcolar stă sub semnul unor preocupări sindicale care pot fi clasificate în două categorii: cele de la nivel central, adică ale Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România (la începutul lunii septembrie am participat la Consiliul Naţional al Confederaţiei, iar pe 20 septembrie la Colegiul Naţional al Liderilor FSLI) şi cele de la nivelul judeţului nostru (şi aici mă voi referi la evenimentul de pe data de 5 octombrie şi la noua acţiune în justiţie declanşată de noi).

– Atunci, să pornim sistematic şi să vedem care sunt planurile Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ pentru noul orizont de timp?

– După cum spuneam, în data de 20 septembrie a fost convocat Colegiul Naţional al Liderilor FSLI, în cadrul căruia s-au dezbătut problemele de actualitate şi s-a hotărât în ce mod se va acţiona. Avem multă treabă, deoarece trebuie să monitorizăm multe aspecte şi să-i determinăm pe cei care au decizia să se achite de promisiunile făcute şi cuprinse în actele normative emise în urma grevei noastre. Prima chestiune este legată de grila de salarizare, la care s-a lucrat (era vorba ca până la 15 iulie să fie gata), fiind implicaţi colegii noştri împreună cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei. Această grilă trebuie integrată în Legea salarizării din sectorul bugetar, despre care se vorbeşte că va fi gata la 1 ianuarie 2024. Noi, prin mărirea obţinută în urma grevei (23% în medie) deja am anticipat noua grilă. Am plecat de la principiul agreat, ca salariul debutantului să fie egal cu salariul mediu brut pe economie, apoi creşterile făcându-se după pregătire, funcţie, vechime, grade didactice etc. Acest principiu se referă şi la coeficientul de ierarhizare al salariului debutantului, care trebuie să fie 23% din cel mai mare coeficient de ierarhizare din grilă, adică 12, ceea ce, pentru debutant ar însemna 2,76. Coeficientul este foarte important, fiindcă salariile noastre se formează prin înmulţirea acestuia cu salariul minim pe economie. Sigur, întrebarea este şi până unde avansăm – în grilele propuse de noi se vorbeşte de coeficientul de 4,62, care a fost agreat şi de Ministerul Educaţiei şi urmează să fie înaintat către Ministerul Muncii. În acelaşi timp şi în interiorul grilelor noastre s-a făcut o aşezare mai corectă a coeficienţilor pentru diferite categorii. S-a muncit mult şi aici sperăm că Ministerul Educaţiei va trimite grila convenită cu noi la Ministerul Muncii, unde iarăşi trebuie să fim atenţi, pentru a se respecta ceea ce am propus. Mai avem suspiciunea că Legea salarizării nu va fi gata la 1 ianuarie 2024 şi atunci, pentru siguranţă, în data de 4 septembrie a avut loc o întâlnire cu primul-ministru şi cu ministrul educaţiei, în care s-au dat asigurări că educaţia va primi ceea ce s-a obţinut în urma grevei (adică, inclusiv mărirea promisă de la 1 ianuarie), iar în cazul în care legea nu va fi gata, se va da Hotărâre de Guvern, special pentru învăţământ. La sfârşitul lunii octombrie va avea loc o nouă întâlnire cu primul-ministru, tocmai pentru a analiza paşii care s-au făcut în legătură cu aplicarea celor obţinute în urma grevei.

 – Suntem curioşi şi ne întrebăm, ce se mai întâmplă cu aplicarea Ordonanţei 58/2023, referitoare la acordarea primei de carieră didactică. Ce ne puteţi spune?

– Aici, problema este puţin mai delicată, în sensul că încă nu s-a elaborat metodologia prin care aceste sume să fie acordate. FSLI a intervenit la nivelul Ministerului Educaţiei atrăgând atenţia că trebuie să se urgenteze procedurile, dar eu sunt puţin sceptic în legătură cu respectarea datei de 5 octombrie pentru acordarea acestor prime. Poate măcar la plata lunii octombrie să se acorde aceste sume. S-a discutat ca 30% din această sumă să fie sub formă forfetară, fără a se aduce documente justificative, pentru restul de 70% (oferită pentru plata unor cursuri de perfecţionare, cumpărarea de cărţi de specialitate, device-uri etc) solicitându-se aceste documente. Prin negocieri, vom încerca să ridicăm peste 30% partea forfetară.

– S-a abordat cumva în timpul discuţiilor şi tema legată de preluarea personalului din creşe?

– Şi aceste aspecte au fost pe ordinea de zi. Sunt anumite probleme legate de încadrare, dar susţinem că, dacă ei au venit în sistemul de învăţământ trebuie să fie preluaţi cu toate drepturile aferente, şi aici ne gândim şi la indemnizaţia de hrană şi la voucherele de vacanţă, care le trebuie acordate până la sfârşitul anului 2023.

Am mai luat în discuţie Legea Educaţiei, care presupune peste 300 de acte normative elaborate pentru a putea fi aplicată, şi contractul colectiv de muncă, prin care s-a obţinut un număr suplimentar de zile de concediu (5 până la 10) pentru directori şi inspectori. La nivelul judeţului Neamţ, deja am avut comisie paritară, prin care am stabilit că directorii şi inspectorii pot beneficia de 10 zile în plus la concediul de odihnă.

– Consideraţi mulţumitoare forma actuală a contractului colectiv de muncă?

– Şi aici mai sunt multe lucruri de îmbunătăţit. Ar trebui mai bine clarificate lucrurile, pentru că, cel puţin referitor la navetă, într-o parte se vorbeşte despre personalul din învăţământ (ceea ce înseamnă didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic sau administrativ) iar în altă parte se vorbeşte despre decontarea navetei personalului didactic, ceea ce înseamnă doar primele două categorii menţionate mai sus. Avem o problemă la navetă, cuprinsă şi în Legea Educaţiei, în sensul că, dacă până acum naveta se deconta şi pentru deplasarea între localităţi din cadrul aceleaşi unităţi administrativ teritoriale, acum se vorbeşte doar despre decontarea între localităţi din unităţi administrativ teritoriale diferite. În trecut, noi am negociat foarte mult până s-a lămurit aspectul că naveta înseamnă deplasarea din localitatea de domiciliu până la şcoală, şi nu vom renunţa la acest drept câştigat. S-a stabilit ca aceste lucruri să fie dezbătute cu celeritate la nivelul Ministerului Educaţiei.

S-a mai discutat şi despre faptul că personalul de predare are prea multe sarcini de serviciu, pe lângă activitatea didactică propriu-zisă (exemplific doar cu dosarele de burse, unde precizările nu sunt destul de clare şi responsabilitatea este foarte mare).

Pe 20 septembrie, la ora 13, preşedintele FSLI – Simion Hancescu a fost invitat la guvern pentru a discuta despre Ordonanţa ce se pregăteşte pe măsurile fiscal-bugetare. A rămas că indemnizaţia de hrană şi voucherele de vacanţă se acordă personalului care are un venit brut sub 14.000 lei, ceea ce înseamnă un venit net de circa 8.000 lei. Din câte am analizat noi, majoritatea colegilor vor beneficia de acestea.

Conform Împuternicirii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, din 18.09.2023 Sindicatul din Învăţământ Neamţ îşi desemnează reprezentanţii în Consiliile de Administraţie şi comisiile paritare ale ISJ Neamţ şi ale unităţilor de învăţământ. Acest lucru se va întâmpla în zilele imediat următoare.

Există şi aspecte care par mai mărunte, ca de exemplu faptul că prin negocieri s-au obţinut carduri pentru benzinăria Mall, cu reducere de 20 de bani pe litru, iar în următoarea perioadă se încearcă o discuţie cu CEC Bank, pentru a primi un pachet cu comisioane avantajoase pentru membrii sindicatelor afiliate FSLI care au conturile la această bancă. Şi acestea vizează starea de bine a membrilor noştri, care este preocuparea noastră de căpătâi. În acelaşi spirit, am obţinut prin contractul colectiv de muncă renunţarea la obligaţia personalului din învăţământ de a însoţi copiii la navetă.

– Acum, să schimbăm registrul şi să trecem la priorităţile identificate de Confederaţia Sindicatelor Democratice din România, la care de asemenea suntem afiliaţi.

– Există multe preocupări şi aici, dar aş menţiona în primul rând negocierea unui contract colectiv de muncă la nivel naţional, care a existat un timp, dar la care s-a renunţat în urmă cu câţiva ani. Dacă vorbim despre avantajele unui asemenea contract, putem spune că ar fi o umbrelă mai protectoare şi mai cuprinzătoare decât cel la nivelul sectorului de activitate. Se încearcă acest lucru, dar din păcate nici confederaţiile sindicale nu s-au pus întru totul de acord pe acest subiect. Lupta va fi grea, dar nu abandonăm.

Apoi, mai este vorba despre constituirea consiliilor consultative la nivelul caselor de pensii publice. Aici, lucrurile au stagnat şi n-aş da vina neapărat pe casele teritoriale de pensii, ci pe Casa Naţională de Pensii. Poate şi noi trebuie să fim mai activi…

Un alt aspect este cel al tribunalelor muncii. Este drept că litigiile de muncă se judecă de complete specializate, dar acestea sunt în cadrul tribunalului mare, iar noi vrem tribunale specializate de muncă.

– Ce surprize pregătiţi membrilor de sindicat din judeţul nostru pentru perioada următoare?

– În primul rând – la fel ca anul trecut – pe 5 octombrie, când este Ziua Mondială a Educatorului, dorim să ne exprimăm recunoştinţa faţă de cei care prin pensionare au ieşit din sistemul de învăţământ în anul şcolar 2022-2023. Avem 92 de persoane în această ipostază, fie că fac parte din categoria personalului didactic, auxiliar sau administrativ. Invitaţiile au fost deja trimise iar această sărbătoare a seniorilor va avea loc la cinematograful Mon Amour. Această acţiune se desfăşoară în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ şi ţin să aduc mulţumiri doamnei inspector general Florentina Luca-Moise, prin sprijinul căreia evenimentul va avea un plus de consistenţă şi farmec.

În al doilea rând, am demarat o nouă acţiune în justiţie şi suntem în momentul în care şcolile redactează documentele necesare prin care solicită recalcularea indemnizaţiei de concediu din 2019 până în 2022, prin introducerea indemnizaţiei de hrană. Încercăm să obţinem acest drept şi retroactiv; anul acesta indemnizaţia de hrană s-a acordat şi în concediu, datorită unui act normativ elaborat şi aprobat tot prin eforturile sindicatelor.

A consemnat Gianina BURUIANĂ