Sub semnul grevei generale

• Interviu cu dl. Gabriel Ploscă – preşedintele Sindicatului din Învăţământ Neamţ

– Domnule Gabriel Ploscă, pentru început, aş dori să vă solicit o scurtă caracterizare a momentului actual, din punctul de vedere al mişcării sindicale.

– Suntem într-o perioadă deosebit de tensionată a activităţii sindicale, deoarece acţiunile noastre de protest de până acum, pichetările repetate, la Guvern sau la Parlament, nu au dus la rezultatele aşteptate de noi, în sensul rezolvării problemelor pe care le-am adus în repetate rânduri la cunoştinţa celor care au decizia politică. În aceste condiţii, iată că pentru data de 10 mai 2023, ne pregătim pentru a participa la un miting de protest de proporţii şi la un marş sindical, pentru a-i determina pe cei care deţin puterea să vină la masa tratativelor, să ne asculte cu atenţie revendicările şi să ofere nişte soluţii realiste de rezolvare a lor. Sindicatul din Învăţământ Neamţ este prezent la acest miting prin intermediul a 50 de colegi, care vor pleca spre Bucureşti la ora 2 noaptea. Va fi un drum lung, obositor, în puterea nopţii, participarea la marş va fi ostenitoare, dar trebuie să fim acolo, alături de colegii din celelalte judeţe care fac parte din federaţia noastră, sperând ca măcar acum să fim ascultaţi şi să se ia decizii pentru deblocarea situaţiei conflictuale.

– În sinteză, care sunt aspectele care vă nemulţumesc şi pentru care doriţi să faceţi aceste demonstraţii?

Desigur avem multe revendicări şi, deşi le-am expus de nenumărate ori, aş dori totuşi să mai enumerăm câteva dintre ele:

1. majorarea salariilor personalului din învăţământ, în conformitate cu importanţa socială a muncii prestate, plecând de la principiul că salariul profesorului debutant să fie cel puţin egal cu salariul mediu brut pe economie, salarizarea întregului personal didactic de predare urmând să se realizeze în mod progresiv, în raport de funcţie, studii, vechime şi grad didactic;

2. instituirea regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice, cu rata inflaţiei;

3. plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar şi nedidactic;

4. acordarea sporurilor pentru condiţii de muncă personalului din învăţământ;

5. acordarea drepturilor prevăzute în legislaţia în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile (decontarea navetei, plata indemnizaţiei de instalare, acordarea concediului de odihnă suplimentar, compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat etc.);

6. creşterea anuală a investiţiilor în învăţământ, pentru îmbunătăţirea bazei materiale şi a infrastructurii;

7. renunţarea la aplicaţia EduSal şi înlocuirea acesteia cu un program informatic de salarizare gestionat şi administrat de Ministerul Educaţiei.

– Şi totuşi ce se va întâmpla, dacă aceste acţiuni pregătite de sindicate nu vor avea ecoul scontat?

– În cazul în care nici după această acţiune de proporţii lucrurile nu vor evolua în sensul rezolvării problemelor noastre, ne pregătim pentru grevă, o formă de protest extremă, la care ne împing aceşti guvernanţi, cu bună ştiinţă, din incompetenţă sau răutate.

– V-aţi format o idee în legătură cu gradul de aderare a personalului din învăţământ la grevă, având în vedere că pe perioada acestui tip de protest salariile nu vor fi plătite?

– Noi am lansat încă din 19 aprilie un Referendum în rândul colegilor, pentru a vedea care sunt opţiunile lor legate de acest subiect. Din datele pe care le avem până acum, majoritatea personalului din învăţământul nemţean a optat pentru grevă. Aceasta va produce mult deranj în sistemul de învăţământ, va duce poate la sistarea unor acţiuni cum ar fi încheierea mediilor, susţinerea examenelor naţionale; în plus trebuie să fim conştienţi că în această perioadă nu vom fi retribuiţi. Dar, dacă în ciuda acestui mare neajuns colegii noştri optează pentru grevă, noi, liderii de sindicat, avem obligaţia să o organizăm cât mai bine posibil. Din experienţă spun, că într-o astfel de acţiune pot apărea lucruri neprevăzute, de aceea ne-am străduit foarte mult prin demersurile anterioare să nu ajungem aici. Dar, dacă nu avem încotro…

– Aveţi un mesaj de transmis celor din învăţământ, în prag de grevă?

– Pentru cei care s-au angajat prin semnătură că vor participa la grevă, fac apel la unitate şi la solidaritate, exprimându-mi în acelaşi timp dorinţa de a ne organiza cât mai bine acţiunile în unităţile şcolare, astfel încât protestul nostru să fie unul plasat în cadrul legii. Colegii care nu şi-au asumat greva trebuie să înţeleagă că au datoria de a mearge la ore. Probabil, în şcoli se va face orar special. Noi nu putem obliga pe nimeni să participe la grevă dar nimeni nu ne poate interzice, celor care dorim, dreptul la grevă. Dacă pe data de 22 mai aceasta va începe, nu este din cauza noastră, ci din cauza celor care ne-au pus la încercare prea mult răbdarea. Sub sloganul „STOP UMILINŢEI!”, vom protesta în numele celor care sunt nemulţumiţi de salariul primit şi se consideră nedreptăţiţi, a celor care nu se simt respectaţi şi se aşteaptă la un alt statut social, a profesorilor care nu au la dispoziţie mijloacele didactice necesare pentru a desfăşura activitatea într-un mod interactiv şi eficient, a celor care consideră spaţiul şcolar ca un loc nesigur.

A consemnat Gianina BURUIANĂ