Category Archives: Alte acte legislative

Contractul colectiv de muncă unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar

Contractul colectiv de muncă unic la Nivel de Sector de Activitate
Învăţământ Preuniversitar înregistrat la M.M.F.P.S.P.V.-D.D.S.
sub nr. 1483 din data de 13.11.2014

click pentru contract