Category Archives: Comunicări

29.05.2020 Ordinul nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă

29.05.2020 Ordin MS.MAI.874.81. 2020 obligativitate masca.

29.05.2020 Ordinul nr. 872/543/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

29.05.2020 Ordin MS .CNAS 872.543. 2020. modific Norme concedi medicale

29.05.2020 Ordinul nr. 4325/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021

26.05.2020 Ordin 4325 2020 calendar admitere inv profesional dual

28.05.2020 INFORMARE Concluzii desprinse în urma Seminarului organizat de ETUCE în cadrul căruia s-a analizat situația din țările membre în contextul crizei COVID-19

28.06.2020 Informare Seminar ETUCE-25.05.2020(1)

28.05.2020 Prioritatea: sănătatea și siguranța voastre acțiuni colective pentru impunerea de măsuri sanitare (SNES FRANTA PRIVIND REDESCHIDEREA SCOLILOR)

28.05.2020 DOCUMENT TRIMIS DE SNES FRANTA PRIVIND REDESCHIDEREA SCOLILOR

26.05.2020 Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

26.05.2020 Ordonanţă de urgenţă 79 2020 modificare si completare LEN. institutii sistem aparare, ordine publica si securitate nat.

26.05.2020 Ordinul nr. 4324/2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.033/2016, pentru anul şcolar 2020-2021

26.05.2020 Ordin 4324 2020 modificare si completare Metodologie invatamant profesional

26.05.2020 Ordinul nr. 4322/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.434/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, pentru anul şcolar 2019-2020

26.05.2020 Ordin 4322 2020 modificare si completare Metodologie ex certificare calificare absolv inv liceal.fil.tehnolog

26.05.2020 Ordinul nr. 4307/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.950/2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2020

26.05.2020 Ordin 4307 2020. modificare si completare Metodologie BAC

26.05.2020 Ordinul nr. 4303/2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

26.05.2020 Ordin 4303 2020 modificare si completare Metodologie formare continua