Category Archives: Comunicări

25.11.2020 – Mesaj urgent

Mesaj urgent

24.11.2020 – Ordinul nr. 5991/2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022

24.11.2020 – Ordin 5991 2020. mobilitate p.did.2021.2022

17.11.2020 – În atenția conducerilor unităților școlare și a liderilor de sindicat! Urgent și important!

ADRESA-1

17.11.2020 – Ordin M.E.C. nr. 5927 din 03 noiembrie 2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.488/2020 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de derulare online a activităţilor de evaluare externă în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie şi a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, pe perioada stării de alertă

Ordin MEC 5927.2020 evaluare externa online pt autoriz sau acreditare

12.11.2020 – Ordinul nr. 5967/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile

12.11Ordin 5967 2020 pentru aprob12.11. -area Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile

12.11.2020 – Ordinul nr. 5977/2020 privind suspendarea aplicării unor prevederi ale Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5447/2020

12.11. – Ordin 5977 2020. suspendare ROFUIP 

12.11.2020 – Adresa catre Guvernul României

12.11. – Adresa catre Guvernul României

12.11.2020 – FSLI-Punct de vedere modificare Contractului Individual de Munca

12.11 – FSLI-Punct de vedere modificare c.i.m.

12.11.2020 – Adresa catre MEC-acordare spor calculator

12.11 – Adresa catre MEC-acordare spor calculator

10.11.2020 – Ordinul nr. 5972/2020 pentru suspendarea activităţilor care presupun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar

10.11.2020 – Ordin MEC 5972.2020 suspendare activitati