Category Archives: Comunicări

28.09.2020 Ordinul nr. 5578/2020 privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022, precum şi a modelelor pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativteritorială a Proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional

28.09.2020 Ordin MEC 5578.2020 Calendar stabilire cifra de scolarizare

28.09.2020 Ordinul nr. 5558/2020 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2020-2021

28.09.2020 Ordin MEC 5558.2020 Calendar Examen national DEF 2020_2021

28.09.2020 Ordinul nr. 5619/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.570/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar

28.09.2020 Ordin 5619 2020 modific OMECTS 5570.2011 ROF u progr sportiv suplimentar

28.09.2020 Ordinul nr. 5618/2020 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.568/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat

28.09.2020 Ordin 5618 2020 completare OMECTS 5568.2011 ROF u.program sportiv integrat

24.09.2020 ordin suspendare cursuri

24.09.2020 ordin suspendare cursuri-1

24.09.2020 COMUNICAT DE PRESĂ FSLI Solicitam vaccinarea antigripala gratuita a personalului din educatie

24.09.2020 COMUNICAT DE PRESĂ FSLI Solicitam vaccinarea antigripala gratuita a personalului din educatie

24.09.2020 Adresa FSLI-modificare OMEC 4979/2020

24.09.2020 Adresa FSLI-modificare OMEC 4979-2020-1

23.09.2020 Ordinul nr. 5562/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene de excelenţă/Centrului Municipiului Bucureşti de Excelenţă

23.09.2020 Ordin MEC 5562.2020 ROF centre de excelenta

22.09.2020 Ordinul nr. 5574/2020 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

22.09. Ordin MEC 5574.2020 concurs post_catedra vacantare in timpul an. scolar

22.09.2020 Ordinul nr. 5528/2020 privind modificarea Metodologiei pentru înfiinţarea şi organizarea programelor de master didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.524/2020 privind înfiinţarea şi organizarea programelor universitare de master didactic

22.09 Ordin MEC 5528.2020 modificare OMEC 4524.2020 master didactic