Category Archives: Comunicări

22.09.2020 Ordinul nr. 5574/2020 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

22.09. Ordin MEC 5574.2020 concurs post_catedra vacantare in timpul an. scolar

22.09.2020 Ordinul nr. 5528/2020 privind modificarea Metodologiei pentru înfiinţarea şi organizarea programelor de master didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.524/2020 privind înfiinţarea şi organizarea programelor universitare de master didactic

22.09 Ordin MEC 5528.2020 modificare OMEC 4524.2020 master didactic

22.09.2020 Adresa FSLI referitoare la vaccinarea personalului impotriva gripei sezoniere

22.09 – Adresa FSLI-vaccinare personal-1

21.09.2020 Propuneri FSLI-Ordin comun MEC-MS-1

21.09.2020 Propuneri FSLI-Ordin comun MEC-MS-1

21.09.2020 Ordinul nr. 5565/2020 privind modificarea Metodologiei pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.979/2020

21.09.2020 Ordin MEC 5565.2020 modificare Metod const Corp prof evaluatori

21.09.2020 Ordinul nr. 5434/2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar

21.09.2020 Ordin 5434 2020 aprobare Met. cadru definitivare

21.09.2020 Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar, din 31.08.2020

21.09.2020 Metodologie cadru ex nat definitivare

21.09.2020 Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

21.09.2020 Lege 203.2020 modificare L.55.2020 deblocare posturi did aux si nedid

17.09.2020 Analiza Micromedica pentru diagnosticarea Covid – 19

17.09.2020 Analiza Micromedica diagnosticarea Covid – 19

14.09.2020 Mesajul Președintelui Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ cu ocazia deschiderii anului școlar 2020-2021

MESAJ-Presedinte FSLI