Category Archives: Comunicări

12.12.2020 – Hotărârea nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie

12.12.2020 – Hotărâre 993 2020 aprobare metodologie evaluare institutionala pt autorizare furnizori de educatie (1)

10.12.2020 – Ordinul nr. 6122/2020 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.972/2020 pentru suspendarea activităţilor care presupun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar

10.12.2020 – Ordin 6122 2020. modificare O.5972.2020 suspendare prezenta fizica elevi

10.12.2020 – Ordinul nr. 5975/2020 privind aprobarea programelor pentru susţinerea concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar

10.12.2020 – Ordin 5975 2020 aprobare programe concurs national ocupare posturi didactice1

08.12.2020 – Hotararea nr. 57 din 07.12.2020

08.12.2020 – Hotararea nr. 57 din 07.12.2020

27.11.2020 – Metodologie – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2021-2022 (publicata pe site in data de 24.11.2020)

27.11 – Anexa OMEC 5991_aprobare _Metodologie _mobilitate pers_didactic 2021_2022

25.11.2020 – Mesaj urgent

Mesaj urgent

24.11.2020 – Ordinul nr. 5991/2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022

24.11.2020 – Ordin 5991 2020. mobilitate p.did.2021.2022

17.11.2020 – În atenția conducerilor unităților școlare și a liderilor de sindicat! Urgent și important!

ADRESA-1

17.11.2020 – Ordin M.E.C. nr. 5927 din 03 noiembrie 2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.488/2020 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de derulare online a activităţilor de evaluare externă în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie şi a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, pe perioada stării de alertă

Ordin MEC 5927.2020 evaluare externa online pt autoriz sau acreditare

12.11.2020 – Ordinul nr. 5967/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile

12.11Ordin 5967 2020 pentru aprob12.11. -area Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile