04.06.2020 Anexele nr. 1-6 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.317/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 din, 21.05.2020

Anexele la OMEC 4317.2020 modificare admitere inv liceal de stat.