07.04.2021 – Ordinul nr. 3563/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.844/2016

7.04.2021 – Ordinul nr. 3563 din 29.03.2021