08.11.2021 – Ordinul nr. 5550/2021 pentru modificarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020

8.11 – OME 5550.2021 modif OMEC 5547.2020 ROFUIP