12.06.2020 Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (11), art. 561 şi ale pct. 61 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică – bullying, din 27.05.2020 Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 / 10.06. 2020.

Anexa OMEC 4343.2020 Normă metodologică 2020. privind violenta psihica- bullying