12.11.2020 – Ordinul nr. 5977/2020 privind suspendarea aplicării unor prevederi ale Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5447/2020

12.11. – Ordin 5977 2020. suspendare ROFUIP