13.12.2022 – Ordinul nr. 6310/2022 privind diferenţierea salariilor de bază în funcţie de studiile absolvite pentru personalul didactic de predare încadrat în funcţia didactică de educator-puericultor

13.12.2022 – OME nr. 6310-2022 privind diferenţierea salariilor pentru functia didactică de educator-puericultor