26.01.2021 – Ordin Ministerul Educației nr. 3108 din 12 ianuarie 2021 pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr 5.447/2020

26.01 – Ordin ME 3108.2021 modifcare ROFUIP