26.05.2020 Ordinul nr. 4300/2020 privind completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.211/2018

26.05.2020 Ordin 4300 2020 completare Metodologie definitivare