26.05.2020 Ordinul nr. 4324/2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.033/2016, pentru anul şcolar 2020-2021

26.05.2020 Ordin 4324 2020 modificare si completare Metodologie invatamant profesional