Metodologia de asigurare şi de gestionare a manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar, din 28.01.2019 (OMEN 3103/2019)