12.06.2020 Ordinul nr. 4440/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.916/2019 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019-2020

Ordin 4440 2020 modificare si completare O 4916.2019 EN cls a VIII-a