18.08.2020 Ordinul nr. 4811/2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înfiinţare, organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie

OMEC 4811.2020 metodologie infiintare, org si funct unitati pilot