18.08.2020 Ordinul nr. 4812/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea şi funcţionareaînvăţământului pedagogic în sistemul de învăţământ preuniversitar

OMEC 4812.2020 ROF inv pedagogic