21.09.2020 Ordinul nr. 5434/2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar

21.09.2020 Ordin 5434 2020 aprobare Met. cadru definitivare