28.09.2020 Ordinul nr. 5618/2020 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.568/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat

28.09.2020 Ordin 5618 2020 completare OMECTS 5568.2011 ROF u.program sportiv integrat