Un continuu dialog cu justiţia

Interviu cu dl. Gabriel Ploscă, preşedintele Sindicatului din Învăţământ Neamţ

– N-am mai vorbit de luna trecută…Noutăţi?

Preocupările noastre din ultimele săptămâni au fost legate de două activităţi foarte importante privind pe de o parte statutul nostru şi, pe de alta parte, respectarea ducerii la îndeplinire a unor hotărâri judecătoreşti. După cum vedeţi suntem într-un continuu dialog cu justiţia… În prima, o activitate foarte laborioasă, s-a întocmit o documentaţie extrem de complexă, necesară pentru obţinerea reprezentativităţii. Mai clar: prin această acţiune noi demonstrăm că în fiecare unitate şcolară suntem reprezentativi, în sensul că avem un număr de membri de sindicat mai mare decât jumătate plus unu din totalul angajaţilor din acea unitate şcolară. În acest fel, noi putem să-i reprezentăm pe aceşti colegi ai noştri la negocierile pentru încheierea contractelor colective de muncă, în perioada următoare. Această documentaţie a fost depusă la Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ şi, după ce am primit avizul de acolo, materialele au fost depuse la Judecătorie pentru a primi hotărârea de reprezentativitate.

– Sperăm să fie o hotărâre de care chiar să se ţină cont.

A doua activitate – importantă, cred eu, pentru colegii noştri –a fost legată de punerea în practică a hotărârilor judecătoreşti. După cum probabil este cunoscut, în urma revendicărilor noastre salariale, trimestrial trebuie să se acorde un procent din sumele obţinute prin hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii. Spun procente pentru că de acum, pe unele dintre hotărâri intrăm cu un procent de 10% eşalonat pe patru trimestre, iar pentru altele, care au fost pronunţate după 1 ianuarie 2013, se intră cu 5%.

– Nu cred că, în România trăind, lucrurile se desfăşoară chiar aşa simplu.

Desigur că a trebuit să intervenim în câteva cazuri – şi aş exemplifica aici cu şcolile de la Buruieneşti-Doljeşti, cu şcolile de la Păstrăveni, unde Consiliile locale nu alocaseră sumele necesare pentru punerea în practică a acestei hotărâri judecătoreşti pe trimestrul I, şi împinseseră sumele necesare undeva în trimestrul IV, ceea ce contravine prevederilor legii. Am luat legătura cu doamna trezorier şef Elena Stan căreia îi mulţumesc şi de această dată, şi pe această cale, pentru înţelegere, pentru o colaborare extrem de bună, verificată în timp. Cu ajutorul dumneaei am reuşit să depăşim problemele apărute în cazurile enumerate, dar şi în alte câteva, astfel încât –în cazul hotărârilor judecătoreşti – legea să se aplice aşa cum trebuie. Ne propunem ca şi în continuare să fim atenţi la semnalele venite din partea colegilor noştri şi să intervenim atunci când aceste sume nu sunt plătite corect.

– Până la urmă,oricât am fi de idealişti,tot cu bani cumpărăm brânza…

Aş mai dori să mai spun că în ultima vreme ne-am gândit şi am iniţiat împreună cu Inspectoratul Şcolar o întâlnire cu toate persoanele care au în sarcină întocmirea statelor de plată în şcoli, o reuniune în care să clarificăm, în mod unitar, anumite lucruri privind modul în care se face calculul salariilor, în special pentru personalul nedidactic. Având în vedere că la această activitate trebuie să participe în mod obligatoriu reprezentanţi ai Inspectoratului Teritorial de muncă, ai Inspectoratului Şcolar şi ai Sindicatului din Învăţământ, sincronizarea celor trei parteneri este destul de dificilă. Estimăm, totuşi, că această întrunire se va produce până la sfârşitul lunii aprilie şi că va avea rezultatele scontate.

– Priorităţi?

În perioada imediat următoare, vom avea în atenţie, de asemenea, desfăşurarea concursului pentru obţinerea gradaţiilor de merit. Vom fi prezenţi efectiv la toate etapele acestui concurs şi sperăm ca lucrurile să decurgă cât mai corect: Atât de corect încât, chiar dacă vom avea mai mulţi nemulţumiţi, să avem cât mai puţine contestaţii.

 

A consemnat Mircea ZAHARIA