Categorie: -18. Antologia revistei Apostolul

Antologia revistei APOSTOLUL – I.L. Caragiale

TALMUD (Fabulă) “Tu, Şmul, eşti leneş – zice Ştrul, Tu nu vrei să lucrezi destul, Şi d-aia nu cîştigi nimică. Tu de vrun an tot migăleşti O iconiţă mititică: O tot suceşti şi învîrteşti, Şi văd că n-o mai isprăveşti……

Memorabilul Petre Ţuţea

    Motto: „I-am spus eu părintelui Stăniloae că nu mă consider un Socrate. Dar cum vă socotiţi? Popă, zic. Şi unde aveţi parohia? – N-am parohie, dar spovedesc pe unde pot…”     Mărturisire „Eu sunt aristocrat prin adopţiune-…

Imnul învățătorilor

(cîntat întîia oară în perioada interbelică) Versuri: Victor Bilciurescu Muzica: Al. Mihăilescu- Buşteni Chemaţi de sfînta datorie De-a lumina noi talpa ţării Cu dor de muncă şi frăţie Răspundem glasului chemării. Semănători pe toată viaţa De soare’n natul viitor Luptăm…

Poezii

SUFLETUL SATULUI Copilo, pune-ţi mîinile pe genunchii mei. Eu cred că veşnicia s-a născut la sat. Aici orice gînd e mai încet, şi inima-ţi zvîcneşte mai rar, ca şi cum nu ţi-ar bate în piept, ci adînc în pămînt, undeva.…

Iisus in celulă

Az’ noapte Iisus a intrat la mine-n celulă. O, ce trist, ce înalt era Christ! Luna-a intrat după El în celulă, Şi-L făcea mai înalt şi mai trist.   Mîinile Lui păreau crini pe morminte, Ochii adînci ca nişte păduri.…

Geometria la Caragiale

Marii noştri clasici şi în special trinitatea fondatoare a literaturii române moderne: Eminescu, Creangă şi Caragiale reprezintă, dintr-un punct de vedere, o culme a calofiliei, o culme a preciziei geometrice a cuvîntului. Se cunosc nenumăratele variante pe care Eminescu le…

Limba română este patria mea

Avorbi despre limba în care gîndeşti, a gîndi- gîndire nu se poate face decît numai într-o limbă- în cazul nostru a vorbi despre limba română este ca o duminică. Frumuseţea lucrurilor concrete nu poate fi decît exprimată în limba română.…