Categorie: -08. Cogito, ergo sum

Spiritul Noica în spaţiul românesc

Spiritul Noica în spaţiul românesc Luna aceasta, în preajma împlinirii celor 60 de ani, Dan Iacob ne surprinde cu o excepţională lucrare despre cel pe care l-a întâlnit la Păltiniş şi care avea să-i marcheze traseul vieţii, filosoful Constantin Noica.…

NOTE DE TRECERE

Profesorul în rol de om De la educatori de grădiniţă şi învăţători la universitari, se poate spune că toţi au rolul generic de profesori, iar pentru această misiune sunt necesare câteva calităţi nici mai mult, dar nici mai puţin decât…

Colegiul Naţional „Petru Rareş” – 150 de ani

Pentru o şcoală nouă în mileniul al treilea Una dintre invenţiile esenţiale ale omenirii a fost ŞCOALA. Prin şcoală, copiii lumii au părăsit modelul ancestral, cel în care, aplicat de nevoie în economiile naturale primitive, părinţii îşi învăţau urmaşii să…

Devenim „Homo conecticus”?

Sunt bine cunoscute multiplele avantaje ale erei Internetului de la obţinerea imediată a informaţiilor dorite, până la trimiterea ultrarapidă a mesajelor pe întreg mapamondul. Cu toate acestea, din cauza anumitor factori precum: mulţimea informaţiilor, absenţa unei ierarhizări obiective în funcţie…

NOTE DE TRECERE

Controalele trec, realitatea rămâne Se vorbeşte mai mult în ultimul timp despre control. De fapt, termenul a revenit după decenii în care obiceiul faimoaselor controale „de la centru” părea să fi fost uitat. Se pare însă că din când în…

Cu subiect şi predicat!

Cele mai noi şi mai stupide reglementări privind „mentenanţa” limbii române au amuţit la apariţia, ascensiunea, avântul şi, nu în ultimul rând, atotputernicia acestei prostii, preluată de toate mass-media şi de înalte feţe-feţe intelectualiceşti, cu nume şi renume. Cât de…

Lăsaţi şcoala în pace!

Cu multe cincinale în urmă zicerea „şcolit în România” avea mare ecou. Însemna automat ştiinţă de carte temeinic însuşită de către învăţăceii din bănci. Olimpicii români săvârşeau adevărate fapte de bravură la marile confruntări internaţionale de matematică, fizică, chimie… eram…

NOTE DE TRECERE Defilarea slugărniciei

  Există meserii – cum este şi aceea de profesor – care presupun obligatoriu o conduită demnă, pentru că orice abatere etic-deontologică se răsfrânge negativ asupra modului de raportare la valori al celor tineri şi al unei întregi naţiuni. Fără…