Categorie: -09. Nihil sine Deo

Teme religioase în poezia lui Mihai Eminescu

Chiar dacă despre Mihai Eminescu s-a scris mult, având în vedere complexitatea operei sale (poezia, proza, publicistica) cu siguranţă că ori de câte ori ne aplecăm spre aceasta, vom găsi noi interpretări şi diverse modalităţi de abordare. Eminescu nu este…

Festivalul Luminii – Adjudeni

    Una dintre legile cercetaşului spune că acesta este curajos şi încrezător în puterile lui, vioi şi plin de însufleţire. Aşa că sâmbătă, 16 iunie 2018, cercetaşii de la Centrul Local „Coborârea Duhului Sfânt” – Adjudeni au sărbătorit a…

Principii de interpretare a Canoanelor Bisericii Ortodoxe

În cele ce urmează voi prezenta o altă lucrare de specialitate semnată de Răzvan Perşa, Natura canoanelor şi principiile de interpretare a lor în dreptul canonic ortodox al secolelor XIX-XX, apărută la Editura Presa Universitară Clujeană din Cluj-Napoca, în anul…

Semnal editorial: „Omilii despre pocăinţă, dragoste şi optimism”

Recomandăm iubitorilor de lectură cartea „Omilii despre pocăinţă, dragoste şi optimism”, apărută la Editura Doxologia, carte ce cuprinde câteva cuvântări ale Sfântului Nicolae Velimirovici, adresate în special tinerilor, reprezentând o adevărată pledoarie pentru optimism, într-o lume în care „dominaţia tehnologiei…

O prezentare actualizată a Canoanelor Bisericii Ortodoxe

  Tânărul asistent universitar de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Răzvan Tudor Perşa, ne-a oferit spre finele anului 2017 o traducere, în 3 volume, a lucrării „Canoanele Bisericii Ortodoxe” apărută, în ediţie bilingvă (greacă şi română), la Editura…