Categorie: -09. Nihil sine Deo

Eficientizarea predării Religiei prin mijloace multimedia

Având în vedere faptul că planurile cadru ale învăţământului preuniversitar, cât şi disciplinele de studiu au trecut printr-un proces de optimizare curriculară şi metodologică, proces adaptat ritmului, dinamicii şi cerinţelor societăţii actuale, un grup de cadre didactice – Stelian Paşca-Tuşa,…

Anul omagial al pastoraţiei părinţilor şi copiilor

Pilda părinţilor în educaţia copiilor Având în vedere faptul că anul 2020 a fost declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept „Anul omagial al pastoraţiei părinţilor şi copiilor” şi „Anul comemorativ al filantropilor ortodocşi români”, mi-am propus…

Singurătatea îmblânzită

În această perioadă semnalăm apariţia unei lucrări foarte interesante din punct de vedere spiritual, având în vedere faptul că ne aflăm în perioada premergătoare Sărbătorii Învierii Mântuitorului, iar în altă ordine de idei, cartea ne îndeamnă la meditaţia atât de…

Educaţia religioasă în Grecia antică

Morala elinică reprezintă un ansamblu de idei clare, precise, un produs al raţiunii, întreaga cultură fiind plină de referinţe religioase. Socrate (469-399 î. d. Hr.) avea în centrul preocupărilor sale omul şi posibilităţile sale de a se perfecţiona, filosofia lui…

Misiunea clerului în realizarea Marii Uniri din 1918

Oricum am analiza evenimentele premergătoare anului 1918, nu putem nega rolul major pe care l-au avut clericii în făurirea unităţii poporului nostru. Prin activităţile pastoral-misionare, clerul a cultivat sentimentul naţional al unităţii şi a pregătit unirea, independenţa şi neatârnarea Bisericii…

Spiritul satului românesc între tradiţie şi actualitate

Din suita manifestărilor ştiinţifice proiectate pentru anul 2019 şi organizate cu prilejul proclamării de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca „Anul omagial al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari)” şi „Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu…

Spiritul satului românesc între tradiţie şi actualitate

Din suita manifestărilor ştiinţifice proiectate pentru anul 2019 şi organizate cu prilejul proclamării de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca „Anul omagial al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari)” şi „Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu…

Rolul filmului în cadrul orelor de Religie

Cunoscut fiind faptul că proiecţia luminoasă are influenţă mai puternică asupra psihicului decât o simplă i­magine surprinsă într-un tablou, în cele ce urmează voi prezenta succint câteva beneficii ale utilizării filmelor cu specific moral-religios. La orele de religie, profesorul poate…

Relaţia teologie – politică în creştinismul primelor secole

Nu putem trece cu vederea cartea semnată de Ovidiu Panaite, Studii de teologie istorică de la configuraţia istorico-doctrinară a creştinismului primar la redefinirile moderne ale sacrului, apărută la Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2019. Constituită sub forma unui nucleu conceptual,…