Întâlnire de suflet românesc la Neamţ

 

Întâlnire de suflet românesc la Neamţ

 

* Urmare a deplasării, în această primăvară, a unei delegaţii a Sindicatului din Învăţământ Neamţ în Republica Moldova, ca răspuns al invitaţiei nemţenilor, în perioada 15-18 decembrie a. c., o echipă a Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei (FSEŞ) a vizitat judeţul Neamţ. Din delegaţie au făcut parte: Nadejda LAVRIC, vicepreşedinte al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei (FSEŞ), Angelina BEGU, şef sector organizare şi administrare (FSEŞ), Maria DUDUN, şef sector finanţe şi asigurări (FSEŞ), Simion BOŢAN, preşedintele Consiliului raional Orhei, Lilia HACINA, director, Liceul teoretic „Alecu Russo”, Orhei, Ana CIMPOIEŞU, preşedintele Consiliului raional Hânceşti, membru al Biroului executiv, Natalia MATCAŞ, preşedintele Consiliului raional Cantemir, membru al Biroului executiv, Silvia STRATAN, preşedintele Consiliului raional Rezina, membru al Biroului executiv, Victor SÂNCHETRU, preşedintele Consiliului raional Ştefan Vodă.

Deşi au avut doar două zile pline de stat în România, basarabenii au avut un program foarte încărcat, în protocol fiind prevăzute vizite oficiale, vizite la unităţi şcolare şi obiective istorice, şi, nu în ultimul rând, schimburi de experienţă şi de bune practice sindicale.

* Joi, 15 decembrie, la prânz, prof. Gabriel Ploscă, preşedintele Sindicatului din Învăţământ Neamţ, a întâmpinat oaspeţii la intrarea în Piatra-Neamţ, le-a urat bun venit şi a salutat prezenţa lor în Moldova lui Ştefan. La Hotelul Ceahlău, unde au fost cazaţi, oaspeţii au fost salutaţi şi de ceilalţi membri ai Biroului Operativ al SLLICS: prof. Gabriela Grigore, secretar general, vicepreşedinţii prof. Ionel Hociung, prof. Ciprian Murariu, prof. Minadora Lemnaru şi, director economic, Iosif Alexandru Covasan.

 

 

 

03-ap194-foto3* A urmat apoi prima vizită de protocol, oaspeţii fiind primiţi cu amabilitate nedisimulată de către prof. Dragoş Chitic, primarul municipiului Piatra-Neamţ. După mulţumirile de cuviinţă, preşedintele Gabriel Ploscă a făcut un scurt istoric al relaţiilor dintre SLLICS Neamţ şi FSEŞ din Republica Moldova şi perspectivele acestora, iar vicepreşedintele Nadejda Lavric a prezentat delegaţia Republicii Moldova. După ce primarul Dragoş Chitic a descris pe scurt municipiul Piatra-Neamţ, a vorbit despre înfrăţirea cu oraşul Orhei şi despre alte schimburi culturale, ajungându-se apoi la delicatul subiect al educaţiei. „Noi pornim de la principiul că un popor educat poate prospera mult mai uşor, cetăţenii săi putând să-şi cultive şi să-şi dezvolte abilităţile creatoare în acest sens. Ne străduim ca Educaţia, ca prioritate naţională, să fie tratată astfel în chip real”, a conchis domnia sa, vorbind apoi despre depolitizarea învăţământului, despre realizările şi sechelele (comune) şcolii celor două state. Nadejda Lavric, conducătoarea delegaţiei, dar şi profesorii Ana Cimpoieşu şi Victor Sânchetru au creionat imaginea învăţământului basarabean, rezultatele obţinute de FSEŞ în relaţia cu Asociaţiile patronale la nivel raional, modul în care acestea s-au impus ca un real partener de dialog cu Puterea.

În încheierea vizitei, dl. Dragoş Chitic a promis delegaţiei moldovenilor întregul sprijin pentru o şedere cât mai plăcută în Neamţ, şi a asigurat conducerea SLLICS de continuarea implicării în parteneriatul marcării „Zilei Învăţătorului”, cât şi în alte acţiuni comune menite să pună în valoare şi să recompenseze performanţele dascălilor nemţeni.

 

 

 

All-focus

All-focus

* La întâlnirea cu prof. Viorel Stan, inspector general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului (ISJ) Neamţ, lucrurile au decurs într-o destinsă atmosferă colegială. După ce oaspeţii şi-au prezentat membrii delegaţiei, cu numele şi funcţia pe care o îndeplinesc în cadrul Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei, gazda, prof. Viorel Stan, a expus sistemul de organizare al inspectoratelor şcolare judeţene din România, competenţele, sarcinile şi responsabilităţile acestora. A fost prezentată reţeaua unităţilor şcolare din judeţ, modul lor de finanţare, în funcţie de profil şi de subordonare faţă de ISJ sau Consiliul Judeţean. S-a subliniat buna relaţie pe care instituţia o are cu Sindicatul din Învăţământ, implicarea efectivă a acestuia în desfăşurarea procesului de învăţământ, prin prezenţa unor reprezentanţi ai sindicatului atât în consiliile de administraţie, cât şi în comisiile paritare.

„Scopul vizitei noastre în România este să învăţăm cât mai bine cum să ne ferim de rău” a spus dna. vicepreşedinte Nadejda Lavric, adăugând că sindicatele din învăţământ de pe cele două maluri ale Prutului au obiective comune, dar rezultate diferite. Şi cum în România clasa politică pare ceva mai flexibilă, acţiunile sindicale având rezultate mai semnificative în obţinerea unor drepturi, domnia sa a propus – mai în glumă, mai în serios – să facem schimb de clasa politică. „Tot un bou şi-o belea”, a comentat o doamnă din audienţă al cărei nume nu-l fac public, deşi femeia avea dreptate.

Apoi, deşi dialogul a avut un caracter pur tehnic, discutându-se comparativ despre birocraţia sistemului de învăţământ (ceva mai mare în România), normele didactice, sistemul de salarizare şi de promovare a cadrelor, oaspeţi şi gazde s-au simţit confortabil, racordaţi la un diapazon comun: dragostea pentru învăţământul romanesc.

 

* La terminarea întrevederii de la ISJ, cum orele erau înaintate, între două invitaţii – la Casa memorială „Calistrat Hogaş” şi la Teatrul Tineretului – oaspeţii au ales teatrul, oferta părând mai spectaculoasă. Au fost întâmpinaţi aici de actorul basarabean Tudor Tăbăcaru, director adjunct al instituţiei care i-a ghidat între cele două săli de spectacol, la Sala Mare invitaţii putând urmări şi un fragment din repetiţia unui spectacol. În discuţiile care au urmat în elegantul foaier al teatrului, delegaţia a putut să ia cunoştinţă cu date semnificative din istoria teatrului în Moldova, în general, şi a Teatrului Tineretului, în special. Mircea Zaharia, fost secretar literar şi director al teatrului, a prezentat informaţii privind înfiinţarea instituţiei (1958), orientarea repertoriului şi a politicii teatrale, rolul de modul cultural al teatrului, deplasările în străinătate în trecuta epocă ceauşistă, înfiinţarea aici (în 1969) a primului festival naţional de teatru pentru tineret şi copii, după o participare glorioasă a trupei la Bienala de la Veneţia. S-a discutat apoi despre condiţia actuală a acestei arte, despre retribuţia actorilor, despre avatarurile abordării repertoriului în condiţiile unei libertăţi absolute, condiţii în care singurul criteriu de valoare rămâne performanţa artistică. Încet-încet, spiritele s-au încălzit, descoperindu-se că teatrul este deja o punte durabilă, spectacole performante traversând Prutul, cu succes, în ambele sensuri. Un rol important îl joacă aici Uniunea oamenilor de Teatru din România care şi-a creat o filială în Republica Moldova, dar şi Festivalul Teatrelor Naţionale de la Chişinău, unde nu participă doar Naţionalul ieşean, şi cele din Cluj, Timişoara sau Craiova…

 

+foto: 03-ap194-foto5.jpg

 

03-ap194-foto5* Ziua de 16 decembrie, a fost o zi a periplului în Ţinutul Neamţului. Condusă de Gabriela Grigore pe post de ghiduşă (un ghid – o ghiduşă, nu?), delegaţia a vizitat Mănăstirea Văratec, cu mormântul Veronicăi Micle, Mănăstirea Agapia, cu picturile lui Nicolae Grigorescu, Casa memorială „Ion Creangă” de la Humuleşti, Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” din Vânători Neamţ. Pe parcurs, ca o gazdă bună, delegaţiei i s-a alăturat liderul sindical al zonei, prof. Ciprian Murariu.

 

 

 

03-ap194-foto103-ap194-foto2* La Humuleşti, delegaţia basarabeană a ajuns fix la deschiderea celei de-a XLVII-a ediţii a Zilelor „Ion Creangă”, drept care prof Gabriel Ploscă, preşedintele SLLICS Neamţ şi prof. Nadejda Lavric, vicepreşedintele FSEŞ din Republica Moldova, au fost invitaţi să poftească pe prispa lui Nică a lui Ştefan a Petrii, alături de Daniel Harpa, primarul de Târgu Neamţ, Iulian Ghercă, directorul Complexului Muzeal Neamţ, Elena Preda, inspector ISJ – preşedintele Fundaţiei „Ion Creangă”, prof. univ. dr. Constantin Parascan, şi alte cinstite obraze oficiale şi feţe bisericeşti. Din intervenţiile la microfon reţinem evocarea „Împăratului Poveştilor” rostită de dl. Parascan, îndemnul la păstrarea tradiţiilor strămoşeşti, salutul său adresat moldovenilor de peste Prut, care ar trebui să ducă acasă această adevărată „oază de suflet”. A răspuns, emoţionată, dna. Nadejda Lavric: (…) „Am crescut cu poveştile lui Creangă şi mi-aş dori ca fiecare generaţie să crească cu aceste poveşti în mână. Am fost astăzi copleşită de emoţie pentru că am stat pe prispa casei unde a crescut Nică, şi cu siguranţă aceste emoţii le voi duce şi peste Prut. Bravo dvs. pentru tot ceea ce faceţi frumos şi bine pentru a cinsti imaginea acestui copil nepereche. La mulţi ani!”.

A urmat apoi un program artistic, cu frumoase colinde de Crăciun şi datini de iarnă susţinut de şcolile din zona Târgu Neamţ.

Nu putem încheia acest episod fără a reaminti că manifestarea prezentată nu e singulară, anual, în preajma datei de 1 martie, organizându-se Zilele Creangă la Chişinău şi Iaşi, prin parteneriate între Ministerul Culturii din Republica Moldova, Biblioteca Naţională pentru copii „Ion Creangă”, Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”, Teatrul „Luceafărul” din Chişinău şi Muzeul Literaturii Române, Teatrul Naţional din Iaşi, Bojdeuca „Ion Creangă” din Ţicău şi Casa Memorială din Humuleşti.

 

03-ap194-foto6

* La Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” din Vânători Neamţ delegaţia a fost întâmpinată cu pâine şi sare de doi copilaşi frumoşi foc, îmbrăcaţi în costume naţionale. Şi pentru că pita goală poate să-ţi rămână în gât, gazdele – directorii Vasile Gaman şi Elena-Sabina Petrariu – au oferit şi câte o răchie mică şi informaţiile necesare.

Şcoala, una de arte şi meserii, este o şcoală cu tradiţie, înfiinţată în 1885 de arhimandritul Chiriac Nicolau de la Mănăstirea Neamţ pentru locuitorii comunei Vânători Neamţ. Oaspeţii au vizitat şcoala, au aflat mai multe despre proiectele europene şi despre proiectele finanţate de Banca Mondială, despre relaţia benefică cu administraţia Parcului Vânători Neamţ, au zăbovit în atelierul de meşteşuguri şi au putut urmări un minunat program artistic realizat de ansamblul „Şezătoarea” sub îndrumarea prof. Angelica Iateşen. Spectacolul a fost emoţionant, cald şi bine gândit: de la repertoriu, mişcare scenică, costume şi ţinută scenică, umor, aplauze şi reluări, totul vădea ochiul şi mâna unui profesionist. Au fost momente de mare încărcătură emoţională; de la „Doina” lui Eminescu (De la Nistru pân’ la Tisa/Tot românul plânsu-mi-s-a, /Că nu mai poate străbate/De-atâta străinătate…) la „Scrisoare din Basarabia” (Din Basarabia vă scriu,/Dulci fraţi de dincolo de Prut./Vă scriu cum pot şi prea târziu,/Mi-e dor de voi si vă sărut…) lui Grigore Vieru şi autentică poezie populară. Oaspeţii au fost realmente captaţi în acest carusel de simţire şi bucurie comună, în care s-a dansat şi cântat româneşte, culminându-se cu un vibrant „Mulţi ani trăiască” şi „Trandafir de la Moldova”, o horă care a antrenat întreaga asistenţă.

03-ap194-foto7Nadejda Lavric a mulţumit gazdelor pentru primire şi lecţia de românism, şi-a exprimat încrederea într-un viitor comun, a felicitat copiii pentru talent şi sinceritate. Întrebaţi dacă pot ronţăi darurile de peste Prut după atâta efort, aceştia, dovedindu-se vrednici urmaşi ai lui Nică, au răspuns într-un glas: la plăcinte înainte,/la război înapoi!

 

* Ziua s-a încheiat cu o vizită la Cetatea Neamţului şi cu o cină la care Nadejdei Lavric i s-a cântat din nou la Mulţi ani trăiască!, pe bună dreptate. Era chiar ziua ei de naştere, dar alesese s-o sărbătorească nu acasă, în Ţara ca mică, ci acasă, în Ţara cea mare.

 

03-ap194-foto8-2* Ziua de 17 decembrie a fost păstorită de liderul sindical prof. Ionel Hociung şi a debutat cu o vizită la Mănăstirea Bistriţa. Oaspeţii s-au putut închina la mormântul lui Alexandru cel Bun şi al soţiei sale Doamna Ana, la mormântul lui Alexandru Lăpuşneanu şi al altor coconi au domniţe pe care timpul i-a uitat sau nu i-a ştiut. Nu au trecut însă nepăsători pe lângă mormântul cronicarului Grigore Ureche, unul dintre pionierii istoriografiei şi literaturii române. Periplul a continuat până la barajul de la Bicaz, construcţie bazată pe o idee a inginerului Dimitrie Leonida, lansată în lucrarea sa de diplomă de la Şcoala Politehnică din Berlin în 1908, dar finalizată, cu enorme sacrificii, în deceniul 1950-1960.

 

 

 

03-ap194-foto9* La revenirea în Piatra-Neamţ, oaspeţii au vizitat sediul Casei Corpului Didactic (CCD) şi cel al Sindicatului din Învăţământ Neamţ, unde a existat un bogat schimb de idei profesionale şi sindicale. La sediul CCD, delegaţia a fost întâmpinată de dna. director Florentina Vasiliu-Moise, care şi-a prezentat colaboratorii apropiaţi, instituţia şi rosturile sale, importanta şi vasta bibliotecă documentară.

Dl. Gabriel Ploscă a prezentat oaspeţilor spaţiul ocupat de Sindicat, invitaţii sosiţi de la Iaşi pentru acest eveniment: dna Violeta Amariei, preşedinta Alianţei Sindicale „Gheorghe Asachi” şi prof. Valentin Alexiu (un „Pavarotti” al României) şi a evocat pe scurt personalitatea prof. Florin Florescu, unul dintre ctitorii SLLICS Neamţ, dar şi a Federaţiei Sindicatelor din Învăţământ din România. Apoi, în scurta întâlnire de lucru care a urmat, gazdele şi oaspeţii de peste Prut, şi-au precizat încă o dată statutul profesional, stabilind printr-un dialog constructiv premizele unor viitoare colaborări benefice.

 

 

 

03-ap194-foto10* La Colegiul Tehnic „ Spiru Haret” din Piatra-Neamţ delegaţia a fost salutată de prof. Cristodor-Radu Mititelu, director, şi prof. Claudia-Maria Moroiu, director adjunct. Oaspeţilor li s-a vorbit despre misiunea şcolii şi ţintele ei strategice, despre istoria instituţiei care începe în anul 1915, când este înfiinţată Şcoala Elementară de Comerţ şi până astăzi când, din martie 2016, ea capătă denumirea de Colegiu Naţional „Spiru Haret”.

Conduşi de un director amabil, neprotocolar şi neinhibat, oaspeţii s-au plimbat prin şcoala care avea absolut toate uşile deschise şi au vizitat şi sediul grădiniţei, care ţine de aceeaşi structură de învăţământ. Peste tot domnea o caldă atmosferă sărbătorească, cu brazi împodobiţi pentru Crăciun, cu o curăţenie fără cusur, cu panouri şi vitrine care popularizau succesele şi perspectivele şcolii. Lucrurile erau făcute gospodăreşte, frumos şi temeinic şi era clar că ele se aflau acolo înainte de anunţarea acestei vizite şi vor rămâne acolo, până vor fi înlocuite de altele, la fel de bine făcute.

A urmat apoi o întâlnire a delegaţiei basarabene cu membrii Consiliului Judeţean al Sindicatului din Învăţământ, o întrunire de lucru care a dus la o mai bună cunoaştere a muncii şi perspectivelor comune ale celor două structuri sindicale.

Nu se pot trage concluzii în urma întoarcerii basarabenilor acasă. Vizita lor în Neamţ e doar un răspuns la drumul deschis la Chişinău şi Orhei de dascăli din Sindicatul din Învăţământ Neamţ. Nu ştiu cât de aproape sau de departe suntem pe acest drum al istoriei, dar ştiu că drumul e bun şi cărarea trebuie bătătorită. Uneori facem acest lucru, chiar fără să ne dăm seama. Conştientizându-l, nu putem spune decât că ne-am împlinit rostul.

 

Mircea ZAHARIA