MINISTERUL EDUCAŢIEI ORDIN

privind stabilirea unor drepturi salariale specifice personalului didactic din învăţământ, prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

În temeiul prevederilor art. 4, art. 5 alin. (1), art. 7 şi ale art. 8 din anexa nr. I cap. I lit. B „Reglementări specifice personalului didactic din învăţământ”, precum şi ale art. 15 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 14 alin. (3) şi ale art. 39 alin. (5) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) şi ale art. 4 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept nr. 7/2021,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 ea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei emite prezentul ordin:

Articolul 1

(1) Majorările/Creşterile salariale prevăzute la art. 4, art. 5 alin. (1), art. 7 şi art. 8 din anexa nr. I cap. I lit. B „Reglementări specifice personalului didactic din învăţământ”, respectiv art. 15 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică la salariul de bază deţinut/aflat în plată.

(2) Prevederile art. 14 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi cadrelor didactice care au obţinut gradul didactic I prin echivalare, anterior datei de 1 iulie 2017.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii iunie 2021.

Articolul 2 Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar/ universitar de stat, inspectoratele şcolare şi bibliotecile centrale universitare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educaţiei,

Gigel Paraschiv, secretar de stat

Bucureşti, 16 iunie 2021, Nr. 3.993