SCRISOARE DESCHISĂ

 

* adresată domnului prim-ministru Sorin Grindeanu şi, spre ştiinţă, domnului Ioan Vulpescu, ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale

 

Cu ocazia reunirii, într-o conferinţă naţională a specialiştilor din muzee, reprezentanţi ai organismului de specialitate al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale (Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor), ai principalelor asociaţii profesionale din domeniu (Reţeaua Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor şi Comitetul Naţional Român al Consiliului Internaţional al Muzeelor), precum şi manageri ai 28 de muzee de importanţă naţională, regională şi judeţeană, aflate atât în subordinea Ministerului, cât şi ai autorităţilor locale, dorim să vă atragem atenţia asupra câtorva probleme pe care le considerăm a fi de maximă importanţă, pentru domeniul nostru:

Ca cetăţeni români şi oameni de cultură, suntem profund preocupaţi de pregătirea Centenarului Marii Uniri. Cu toate că, în opinia noastră, aceste pregătiri ar fi trebuit să fie demarate, în mod real, încă din anii 2012 – 2014, constatăm că, nici până acum, Departamentul aflat în subordinea Dvs. nu a început procedurile pentru lansarea proiectelor culturale de care România are nevoie, pentru a cinsti, aşa cum se cuvine, marele eveniment. Este vorba despre proiecte a căror finanţare ar fi trebuit să înceapă chiar înainte de învestirea Guvernului pe care, cu onoare, în conduceţi. Din păcate, nici până acum, nu sunt lansate liniile de finanţare, fapt care va pune muzeele ţării în imposibilitate de a sărbători Centenarul aşa cum ne dorim, cu demnitate, prin proiecte culturale majore şi de mare impact naţional.

Legislaţia din domeniul protejării patrimoniului cultural, precum şi din domeniul funcţionării muzeelor (între altele, ne referim la Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, Ordonanţa nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic, Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură) este profund deficitară şi contradictorie, fapt care periclitează grav funcţionarea instituţiilor muzeale din România şi activitatea de protejare a patrimoniului cultural naţional. Considerăm că este necesară o foarte rapidă ameliorare a acesteia şi ne exprimăm deplina disponibilitate de a sprijini Guvernul României în eforturile de aducere la zi a legislaţiei, în acord cu realitatea de astăzi.

Salarizarea personalului din instituţiile muzeale este, în continuare, extrem de confuză, conducând la grave disproporţii între nivelurile de salarizare ale acestuia, pentru aceeaşi muncă prestată. Suntem gata, de asemenea, să participăm la eforturile lăudabile pe care Guvernul României le face pentru înlăturarea acestor grave discrepanţe.

Cu speranţa, Domnule Prim-ministru, că apelul nostru va fi urmat de măsuri concrete pe care să le dispuneţi, pentru remedierea aspectelor semnalate, vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie.

 

Piatra-Neamţ, 22 martie 2017